Formes al mon quotidia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (593 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
4-11-09
M4
1. Definició de joguina.
La joguina es pot definir com tot aquell producte destinat a ser utilitzat amb fins de joc per nens d’edat inferior a 14 anys.

2. Què significa la marca CEque han de portar les joguines?
Que tingui aquesta marca significa que han passat unes normes nacionals que incorporen les normes harmonitzades corresponents, es a dir, seran joguines ajustades ales exigències essencials de seguretat.

3. Quina informació mínima ha d'incloure l'envàs de la joguina?
Hauria de portar: la marca CE de forma que sigui llegible i indeleble, el nom de la joguina,la marca, la direcció del fabricant o del seu representant autoritzat o del importador dins de la Comunitat, informació sobre l’ús i muntatge en castellà o un altre idioma oficial del lloc on es comprila joguina, les advertències sobre els riscos derivats de l’ús de joguines i la manera d’evitar-los i l’edat mínima per a la seva utilització si es necessària per a evitar riscos.
Tindria que anarsobre la joguina o sobre l’envàs i en el cas de ser joguines petites aquestes indicacions podrien anar col·locades sobre l’envàs en una etiqueta o follet.

4. Advertiments i indicacionsd'utilització i maneig per a determinades joguines.
Les joguines hauran de portar indicacions clarament llegibles i adequades que permetin reduir riscos:
1. Les joguines no destinades a nens de menys de 36mesos portaran una advertència on s’expliquin els riscos que poden haver.
2. Les joguines anàlogues muntades sobre suports (gronxadors, tobogans,…) portaran instruccions d’ús on indiqui la necessitatd’efectuar controls i revisions periòdiques
3. Les joguines funcionals s’utilitzaran sota la vigilància d’un adult, portaran instruccions per al seu funcionament, precaucions, etc.
4. Les joguines quetinguin substàncies o preparats perillosos aniran indicades del seu caràcter perillós, precaucions, primers auxilis que s’hauran de fer en cas d’accident...
5. Els patinets i patins de rodes...
tracking img