Generadors d´energia

Páginas: 2 (289 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2010
Tipus de central generadoras d´energia eléctrica
Central térmica
Central eólica
Central solar
Central hidráulica

Definicio, parts i funcionament i un dibuix esquemátic de cadaceda central

DEFINICIÓ:

Una central eólica es una instalación donde la energía cinética del aire o en otras palabras el viento, al moverse, se puede transformar en energíamecánica de rotación. Para ello se instala una torre en cuya parte superior existe un rotor con múltiples palas, orientadas en la dirección del viento. Las palas o hélices giran alrededor deun eje horizontal que actúa sobre un generador de electricidad, Aerogeneradores.

LES PARTS:

Suport: És capaç de resistir l'embranzida del vent i amb altura per a evitar lesturbulències del sòl.
Sist. de captació o rotació: Compost per un numero de pales la missió de les quals és la transformació d'energia cinètica a elèctrica.
Sist. d'orientació: Manté elrotor cara al vent depenent del dispositiu usat.
Sist de regulació: Controla la velocitat de rotació i el parell motor en l'eix del rotor evitant fluctuacions.
Sist. de transmissió:Depèn del tipus d'energia subministrada tindrà una configuració diferent.
Sist. de generació: per al cas de producció d'energia elèctrica.

FUNCIONAMENT:

Generalment el seufuncionament és molt bàsic i senzill, el vent fa moure les pales del aerogenerador i aquest al seu torn a través del multiplicador mou el generador (alternador), a la sortida d'aquest esproduïx l'energia elèctrica i aquesta és al seu torn és adaptada mitjançant un control de velocitat a les característiques de la xarxa de distribució (tensió i freqüència) i injectada aaquesta (entre el procés de sortida del control de velocitat i la injecció a la xarxa o aprofitament particular poden produir-se diferents etapes a les esmentades depenent de cada ús).
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fuentes d energia
  • Depositos D Energia Termica
  • Fuentes d energia alternas
  • Linea d Energia
  • Balance d materia y energía de una torre de enfriamiento
  • Produccio I Transport D Energia Electrica
  • La consevacion d la energia
  • la autogeneración d energia alternativa en mexico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS