Grau d'ade

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (345 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Juan antonio Rubio Saldaña

Pràctica de Habilitats comunicatives a l'entorn professional

Presentació base de comunicació interior i exterior.

Les empreses IBERIA i AIREUROPA, comuniquen lafusió per ser-hi més competitives a un mercat cada vegada amb més exigències i de un alt rigor internacional. Es faran dos reunions.
Comunicació exterior:
A la FIRA DE BARCELONA,amb presencia de medis de comunicació, radio,tv i premsa. La premsa serà escrita com digital.
Comunicació interior:
Es farà una reunió a la sede social de Iberia-Aireuropa, al prat de Llobregat.S'ha dissenyat una pagina web informativa (Fusio.iberia.aireuropa@nostrum.es( i un blog (blogfusió.es) per consultar qualsevol dubte o deixa constància de alguna sugerencía. Unes de les seccions serà un(brainstorming).
Els responsables de cada departament, compten amb un ajudant per informar de les noves estructures de cada lloc de treball, i si hi ha alguna modificació.

Estructura de lareunió.

1. Introdució
Historia
Fase introductòria: Informar als assistents sobre els antecedent i ubicar-los en el context reque rigut.

2. Classificació de expectatives
Aclarir elpropòsit u objectiu de la reunió.
En la fase de clarificacions de expectatives, donar la resposta a les següents preguntes:
Que s'espera lograr en aquesta reunió?.
Que es pot lograr realment en lareunió?.
Quin es l'objectiu?.

3. Normes del joc
Definir aproximadament la duració i acordar la interacció per aprofitar els temps.

4. Mecànica
Definir a les persones el rol quetindran, cada departament el seu, e informar si
haurà noves sessions. Al final de la reunió es farà una sessió de preguntes en
format lliure participació.
Mètodes a utilitzar.
Mecanismes per analitzarproblemes i prendre decisions.
Mecanismes de retroalimentació “Feedback”.

5. Inicià el desenvolupament de l'agenda.

Juan antonio Rubio Saldaña

Manteniment del procés.
El...
tracking img