Grecia clásica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (396 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cuestionario acerca de Grecia:

1º) Qué territorios ocupaba Grecia ( Hélade) nos séculos VI e V a.C.?Qué nomes recibían as rexións máis importantes?.
-Atopábase entre os mares “Egeo” e “Jónico”, esoíase facer unha limitación dende o golfo de Arta de Salónica.
- Grecia , Sicilia, Magna, o sur de Italia , Ática , Macedonia, e Asia menor.
2º) En qué períodos ou idades se divide a historia daGrecia antiga? -A Idade Escura (1100-750 a.C)
-A Época Arcaica (750-500 a.C)
-O Período clásico (500 -323 a.C)
-O Período Helenístico(323-146 a.C)
3º) Qué eran as polis, cales foron as máisimportantes e en qué rexións estaban situadas?
-Cidades estado, dende a Idade Escura ata a dominación romana. Nun principio chámouselle Acrópolis (cidade alta)
-Esparta, Corinto, Megara,Tebas, Delfos eAtenas.
4º) Quen eran os “cidadáns” ou “politas” ?. Cales eran os seus dereitos e as súas obrigas?.Quen eran os habitantes das polis excluídos desta categorías e por qué motivos?
-Propietarios dasterras, participaban nos órganos do goberno e estaban obrigados a integrar no exercito. (Nin; artesáns, escravos, nenos, mulleres, anciáns)

5º) Onde naceu a democracia e quen foron os seusprincipais impulsores?.
-A democracia naceu en Atenas no século V a.C.
- Perícles, Solón e Clístenes (estaban peleados)
6º) Cómo se chamaba a relixión grega? Cales son as súas caracterísitcas máisimportantes? Cales son as principais divindades e o seu ámbito de protección?
-Relixión olímpica.
-Politeísta, sen dogmas, sen casta sacerdotal..
-(Non o atopei)
7º) Quen foi Homero? Cales son as súasobras mías importantes e de qué tratan cada unha delas?.
-Un dos poetas máis importantes, escribiu La Ilíada y la Odisea.
-Ilíada: cólera de Arquiles e narra o que pasou durante 51 días no décimoe último ano da guerra de Troya.
-La odisea: narra a volta a casa do heroe grego, Ulises, logo da guerra de Troya, tarda dez anos en regresar a súa isla Ítaca , onde posuía o título de rei.
8º)...
tracking img