Història i teoria del desenvolupament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 81 (20142 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història i teoria del desenvolupament
Adolfo Perinat
1 crèdit P00/10004/00133

© Universitat Oberta de Catalunya • P00/10004/00133

2

Història i teoria del desenvolupament

© Universitat Oberta de Catalunya • P00/10004/00133

Història i teoria del desenvolupament

Índex

1. El nen com a objecte d’estudi: perspectiva històrica.................. 5 1.1. Introducció........................................................................................ 5 1.2. La representació del nen en la tradició pedagògica .......................... 6 1.3. La representació de la primera infància en la societat moderna....... 6 1.4. Els inicis de la psicologia del desenvolupament infantil .................. 8 1.5. La consolidació de la psicologia del desenvolupament ....................11 2. L’estudi del desenvolupament humà .............................................. 14 2.1. Introducció ........................................................................................ 14 2.2. El marc evolucionista darwinià del desenvolupament humà........... 14 2.3. El desenvolupament humà des de la perspectiva biològica.............. 17 2.3.1. El paradigma biològic deldesenvolupament......................... 17 2.3.2. L’aproximació biològica al desenvolupament segons Piaget .......................................................................... 19 2.4. L’enfocament sociogenètic del desenvolupament ............................ 20 2.5. L’enfocament sistèmic del desenvolupament ................................... 22 2.5.1. Què és un sistema?................................................................. 22 2.5.2. El nen com a sistema obert i autopoiètic............................... 25 2.6. L’aproximació ecològica al desenvolupament humà de Bronfenbrenner............................................................................. 27 2.7. El desenvolupament des de la teoria recent dels sistemesdinàmics....................................................................... 28 3. La dinàmica entre allò que és endogen i allò que és exogen en el desenvolupament......................................................... 30 3.1. Introducció ........................................................................................ 30 3.2. Genètica i desenvolupament............................................................. 31 3.3. El que és innat i el que ésadquirit .................................................... 34 3.4. El bucle estructura-comportament en el desenvolupament ............. 36 3.5. Continuïtat / discontinuïtat en el desenvolupament ....................... 39 3.6. Universalitat i diversitat en el desenvolupament ............................. 41Bibliografia................................................................................................. 45

© Universitat Oberta de Catalunya • P00/10004/00133

5

Història i teoria del desenvolupament

1. El nen com a objecte d’estudi: perspectiva històrica

1.1. Introducció El tema d’aquesta assignatura és el nen i el seu desenvolupament. Exposa les concepcions científiques actuals sobre l’evolució psicològica d’aquest, des que neix fins que arriba a ser adult.Paral·lelament a les concepcions científiques, n’hi ha d’altres de la segona infància i el seu desenvolupament populars o folklòriques. La humanitat ha criat des de sempre els seus fills d’acord amb idees – canviants amb el temps i els llocs– sobre quina és la naturalesa de la segona infància i com s’ha de viure aquesta etapa. En constituir-se la ciència del desenvolupament psicològic, algunes han estatratificades, d’altres invalidades. Però, en definitiva, aquesta ciència –que també ofereix normes i pautes– constitueix una representació o concepció de la segona infància. Cal que afegim que està en constant revisió o, dit d’una manera més expressiva, que ja no deixarà de ser mai una versió provisional…
Creences tradicionals, encara persistents, que influeixen en la manera com són vistos...
tracking img