Historia de españa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA D'ESPANYA DEL SEGLE XX. SEGONA REPÚBLICA,GUERRA CIVIL I FRANQUISME.
1.Entre 1923 i 1930, espanya va viure una dictadura militar.Qui la va dirigir? Quines accions va dur a terme aquest règim dictatorial?
Alfons XIII, va incolure un període de governs parlamentaris en que s'alternaren els partits conservador i liberal aixi com la dictadura de Primo de Rivera entr els anys1923 i 1930 , aixi com la prohibició dels partits polítics i els sindicats,la repressió dels intel·lectuals i dels grups d'esquerra.

2. Quan es proclama la Segona República a Espanya? Qui es va veure obligat a exiliar-se?
El 14 de Abril de 1931 . Alfons XII.
3. Què fou el pacte de Sant Sebastià?
Una coalició republicanosocialista
4. Després d'unes eleccions a Corts Constituents,s'elaborài aprovà una constitució.Quina? la coalició republicanosoccialista Esmenta les seves principals característiques. el sufragi universal masculí i femení,per primer cop a la Historia d'Espanya ,l'aconfessionalitat de l'Estat , la divisió de poders estructurada de la següent manera : el poder legislatiu residia en les corts,el poder executiu en el consell de ministres i el president de la república iel judicial en jutges independents s'acceptava la possibilitat de constituir governs autònoms en algunes regions .Destaca alguns dels aspectes d'aquesta constitució que et semblin importants.
- El sufragi universal masculí i femení per primer cop en la Història d'Espanya
-Els reconeixements dels drets i llibertats individuals i que s'acceptava la possibilitat de constituir governs autònoms enalgunes regions
5. Qui fou elegit primer presidents de la Segona República?Niceto Alcalá Zamora. I president del primer govern republicà?Manuel Azaña.

6. Com s'anomena l'etapa que va del 1931 al 1933? el bienni reformista Què s'intentà durant aquesta etapa? Modernitzar i democratitzar Espanya.
7. Esmenta i explica breument les diferents reformes que es van dur a terme durant aquest bienni ? Lareforma religiosa i educativa: s'intenta disminuir el poder de L'Església catòlica, per aconseguir-ho es reduir el pressupost per el culte i el clergat, es va introduir el divorci i el matrimoni i l'enterrament civils. A més es va prohibir que els ordres religiosos es dedicassin a l'ensenyament.
La reforma agrària: es basa en una llei de 1932 que permetia expropiar i repartir entre els pagesosles finques que no es cultivassin.
La reforma militar: l'exercit es trobava sobredimensionat,la llei de retirs suposa la jubilació de gairebé la meitat dels oficials, també es canviaren alguns comandaments que no eren fidels a la republicà.
Inici de la descentralització de l'Estat : la constitució permetia L'elaboració d'estatus d'autonomia, aquesta possibilitat fou aprofitada per Catalunya ,quepromulga el seu estatus i pel País Basc que no arriba a promulgar-lo per manca de temps.
8. Qui s'oposà aquestes reformes? la jerarquia de L'Església catòlica,l'exercit i els grans terratinents ja que el poder d'aquests disminuïa
9. L'any 1933 hi hagué eleccions de nou. Qui les va guanyar? Els partits de centre i de dreta.Qui fou proclamat nou president? Alejandro Lerroux
10. Quina política esva dur a terme durant aquest bienni conservador? El nou govern paralitzà la reforma agrària i rectificà la política religiosa, la qual cosa radicalitzà els partits de l'esquerra
11. Què va passar l'any 1934 a Astúries i a Catalunya? Esclataren importants revoltes, a Astúries anarquistes , comunistes i socialistes ocuparen la conca minera i proclamaren la revolució social, a Catalunya es proclamàl'estat Català dins la republicà Espanyola
12. Quan es tornaren a convocar les eleccions?al febrer de 1936 Qui les va guanyar? El front popular, una coalició de centreesquerra per la qual fins i tot el sindicats anarquistes demanaren el vot,com a mostra de gran polarització social que existia
13.Com es denomina l'etapa posterior a la mort de Franco? Guerra civil
14. Quina fou l'escusa del...
tracking img