Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (800 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lliçó 8.4 .- La formació de la Lliga Regionalista
8.4.1 L’impacte del 98 a Catalunya
El desastre del 1898 va tenir un abast econòmic i militar, però a Catalunya va comportar també canvis políticsque van significar la irrupció del catalanisme en la vida política. La pèrdua de les darreres colònies de l’imperi espanyol va comportar el desprestigi dels partits dinàstics i va posar de manifest laseva ineficàcia per dur a terme una veritable regeneració de la política espanyola tal com demanaven molts sectors socials del país. Aquesta incapacitat va afavorir les aspiracions polítiques delcatalanisme, que comptava amb líders consolidats, havia elaborat un cos doctrinari amb entitat i havia aconseguit una notable mobilització social.
Amb aquest teló de fons, la conjuntura del 98 vaafavorir la consolidació d’una nova generació d’intel·lectuals i activistes que defensaven un nou programa polític i la creació d’ un partit que es presentés a les eleccions com a estratègia per accedir al’autonomia. A més, la seva actitud crítica vers la manera de fer política dels partits dinàstics els legitimava per criticar la corrupció electoral i reclamar reformes polítiques i socials (vegeu eltema 7).
8.4.2 La candidatura dels quatre presidents
L’any 1899, davant el fracàs del projecte regeneracionista del govern Silvela-Polavieja i després de la protesta ciutadana coneguda com Tancamentde Caixes (vegeu el tema 10), els dirigents de les corporacions econòmiques i ciutadanes de Barcelona, que actuaven com a portaveus polítics de la burgesia industrial, van optar per crear un gruppolític: la Unió Regionalista. A la junta directiva hi havia els industrials més actius dels darrers anys de protestes, alguns dirigents del Tancament de Caixes i representans de la burgesia agrària. Elseu programa incloïa referències regionalistes explícites i demanava una autonomia política i administrativa per a Catalunya.
Paral·lament a aquesta iniciativa, el group que publicava el diari La...
tracking img