Historia

Páginas: 3 (501 palabras) Publicado: 8 de junio de 2011
1. Citeu alguns dels personatges que recorden les seves vivències al documental.
- Lili Alvarez ( deportista).
- Pedro Lain Estralgo (metge i escriptor).
- Eduardo Guzman de Espinosa ( militantC.N.T.).
- Francisco Vega Diaz ( cardiologo).
- Victoriano Fernandez Asis ( periodista).
- Dolores Jiménez “La niña de la puebla” ( cantant).
- Jose Torremocha (militant).
- Pilar Primo de Rivera(Filla)
2. Quin fet important va provocar el final de l’antic règim i va portar una ruptura i una nova concepció del món?
El final de la 1ª Guerra Mundial va provocar el final de l’antic règim i vaportar una ruptura cultural e històrica, es començava a construir la memòria moderna.
3. Als anys 20 a Espanya hi havia una gran diferència social. Quin percentatge de persones, a Andalusia, tenia el56% de la riquesa?
- A Andalusia el 2% dels propietaris controlen el 56% de la riquesa.
4. Segons el documental, que propicia el fet que els camperols fossin molt pobres? Quina és la relació entrela pobresa, el caciquisme i l’alfabetisme? Raona la teva resposta.
- Els camperols tenen jornals baixets i a més el seu alfabetisme.
- Tot això produeix que la paraula revolució s’estengui per elcamps espanyols.
5. Que és un sindicat? Quins sorgeixen a Espanya a principis de segle? Per què creus que és en aquet moment que prenen importància?
- Un sindicat és una associació formada per a ladefensa dels interessos econòmics i socials dels seus membres.
- Els sindicats que sorgeixen a Espanya a principis de segle van ser UGT i CNT.
- A Espanya s’incrementa els procés de industrialitzaciói comencen a arribar noticies de mobilitzacions russa.
6. Què és el “desastre de Annual”? quan té lloc? Per quin motiu es produeix? Aquet desastre dóna origen a la ruptura entre quins estaments?
-El desastre de Annual és el 2 de juliol de 1921 hi han espanyols en la guerra del Marroc i en una operació militar que va ser un desastre, van ser acorralats en Annual els soldats, van apresa a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS