Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Citeu alguns dels personatges que recorden les seves vivències al documental.
- Lili Alvarez ( deportista).
- Pedro Lain Estralgo (metge i escriptor).
- Eduardo Guzman de Espinosa ( militantC.N.T.).
- Francisco Vega Diaz ( cardiologo).
- Victoriano Fernandez Asis ( periodista).
- Dolores Jiménez “La niña de la puebla” ( cantant).
- Jose Torremocha (militant).
- Pilar Primo de Rivera(Filla)
2. Quin fet important va provocar el final de l’antic règim i va portar una ruptura i una nova concepció del món?
El final de la 1ª Guerra Mundial va provocar el final de l’antic règim i vaportar una ruptura cultural e històrica, es començava a construir la memòria moderna.
3. Als anys 20 a Espanya hi havia una gran diferència social. Quin percentatge de persones, a Andalusia, tenia el56% de la riquesa?
- A Andalusia el 2% dels propietaris controlen el 56% de la riquesa.
4. Segons el documental, que propicia el fet que els camperols fossin molt pobres? Quina és la relació entrela pobresa, el caciquisme i l’alfabetisme? Raona la teva resposta.
- Els camperols tenen jornals baixets i a més el seu alfabetisme.
- Tot això produeix que la paraula revolució s’estengui per elcamps espanyols.
5. Que és un sindicat? Quins sorgeixen a Espanya a principis de segle? Per què creus que és en aquet moment que prenen importància?
- Un sindicat és una associació formada per a ladefensa dels interessos econòmics i socials dels seus membres.
- Els sindicats que sorgeixen a Espanya a principis de segle van ser UGT i CNT.
- A Espanya s’incrementa els procés de industrialitzaciói comencen a arribar noticies de mobilitzacions russa.
6. Què és el “desastre de Annual”? quan té lloc? Per quin motiu es produeix? Aquet desastre dóna origen a la ruptura entre quins estaments?
-El desastre de Annual és el 2 de juliol de 1921 hi han espanyols en la guerra del Marroc i en una operació militar que va ser un desastre, van ser acorralats en Annual els soldats, van apresa a...
tracking img