Hola

Páginas: 18 (4260 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2010
Esdeveniments crisi 29

La depressió als Estats Units

La depressió es va originar als Estats Units i de d'aquí es va difondre a la resta del món.
Abans de la caiguda de la borsa de nova york hi havia dificultats en diversos sectors i països, especialment en els productes primaris i els països que depenien de l'exportació d'aquests, així com els països que vivien del crèdit exterior. No hiha dubte, però, que la contracció de l'economia americana va ser la causa principal de la depressió, si bé la profunditat i duració d'aquesta no es poden explicar sense tenir present que va ser un fenomen mundial.

Als Estats Units el primer signe clar de reccessió va ser la caiguda de la producció industrial l'agost de 1929, però els indicis de reccessió no es van transformar en depressió fins al'ensorrada de la borsa de nova york. Encara que la caiguda de la borsa no és la causa de la depressió, el crac va ser l'indicador del canvi de tendència, va agreujar la depressió i la va difondre a la resta del món.

La contracció de l'activitat econòmica als Estats Units, motivada per dificultats estructurals anteriors i per l'impacte psicològic de l'ensorrada de la borsa, es va agreujar coma conseqüència de la inadeqüació de les mesures de política i monètaria amb què el govern dels Estats Units van pretendre fer front a la depressió i que no van fer més que enfortir-la. Per tot plegat, els Estats Units van ser el centre i el motor de la depressió mundial en el sentit que la major part del que va succeir a la resta del món es pot explicar per la contracció de l'economia americana,mentre que la reccessió d'aquesta només s'explica per causes internes.

La depressió es va difondre ràpidament a la resta del món per la potència econòmica i financera dels Estats Units.
Per tant, ens ocuparem primer de la depressió als Estats Units i després de la seva transmissió a nivell mundial.
Als Estats Units s'esperava que la punxada de la bombolla especulativa produiria un moment dereccessió, producte de la pèrdua de capacitat de compra del conjunt de la població, però com que la caiguda de la borsa no afectava l'aparell productiu, ningú no pensava que donés pas a una depressió tan llarga, profunda i a escala mundial.

Les causes de la depressió

Les causes de la depressió han estat llargament discutides, però gairabé totes les explicacions proposades es podenreduir a les dues escoles d'interpretació més corrents la realista i la monetarista.

-La realista, encapçalada per Keynes i més recenment per Temin, Imputen la depressió al mal funcionament anterior de l'economia, posat en relleu per la caiguda autònoma de la despesa, de manera que la contracció monetària seria una resposta passiva a la disminució de la demanda i de la producció.

- Elsmonetaristes, com a principals representants a Friedman i Schwartz, la contracció monetària, deguda a decisions polítiques equivocades o insuficients, va ser la caiguda dels preus i de la producció, però l'explicació tradicional de Friedman i Schwartz es refereix bàsicament a mesures preses poc abans i sobretot després del crac de la borsa. Per tant, encara que aquestes dues explicacions s'acostumen acontraposar, la primera explica millor l'origen de la depressió i la segona la seva magnitud.

L'impacte del crac borsari i la crisi financera

Per a entendre la depressió s'ha de tenir present que el seu origen i desenvolupament conflueixen diversos factors, anteriors i posteriors al crac de la borsa.
Un dels factors més destacats de la depressió, i el fonamental segons els monetaristes, vaser la reducció de l'oferta monetària. Malgrat mantenir-se en circulació la mateixa quantitat de bitllets, el conjunt de mitjans de pagament a la vista va disminuir, i aixó va aguditzar la caiguda dels preus i la depressió general.
Aquesta caiguda de l'oferta monetàriava estar lligada primerament al mateix crac de la borsa, i després al fenomen molt més greu de les fallides bancàries. La...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hola hola hola hola
  • hola hola hola hola hola
  • hola hola hhola hola y hola
  • hola hola hola
  • Hola Hola Hola
  • Hola Hola Hola
  • hola hola hola
  • hola hola hola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS