Imperialisme colonialisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1180 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Imperialisme/ colonialisme:

Definició imperialisme. Ideologia i pràctica política que propugna l'expansió territorial dels estats industrialitzats per exercir el seu domini polític, econòmic i militar sobre uns altres pobles.
Expansionisme
Tendència d'un estat a l'expansió política, econòmica i territorial, en detriment d'altres estats i pobles, els quals resten sotmesos i, si més no,influïts per aquell. Equival a imperialisme.
Definició colonialisme. Doctrina i actitud que defensen amb raonaments racials, ètnics, econòmics, polítics o morals la colonització, o sigui l'existència d'unes relacions de subordinació entre una nació dominant i els pobles o territoris que en depenen (colònia, colonització).
Colonització. Acció de colonitzar, d'establir una colònia o convertir unterritori en colònia.
____________________________________________________________

_____________
Imperialisme va significar el repartiment d'Àfrica i de bona part d'Àsia i Oceania entre les grans potències europees, encapçalades per la Gran Bretanya i França, encara que també van intervenir-hi els Estats Units i el Japó.
- Entre 1870 i 1914, van protagonitzar l'era de l'imperialisme,període caracteritzat per l'explotació sistemàtica de territoris dominats políticament i econòmicament.
- L'expansió colonial va originar profundes transformacions en les societats indígenes i tensions i conflictes internacionals entre les potències imperialistes. El resultat de tot plegat fou l'esclat de la Primera Guerra Mundial.
- L'imperialisme, per als pobles colonitzats,significà l'època sota domini estranger que va sentar les bases del subdesenvolupament actual.

Exemples d'Imperialisme:
Econòmic
- Els capitals invertits en les colònies aconsegueixen una gran rendibilitat. Per exemple els britànics obtenen molts beneficis invertint capital per construir ferrocarrils xinesos.
L’economia tradicional, basada en una agricultura autosuficient i de policultiu,va ser substituïda per una altra d’exportació, en règim de monocultiu, que va provocar, en gran mesura, la desaparició de les formes ancestrals de produir i l’extensió de conreus com el cafè, el sucre, el cacau, el cautxú o el te, que van alterar el paisatge.
Ideològiques
-Activitat missionera de l’església cristiana. Els europeus consideraven que l’home blanc tenia “la responsabilitat” decivilitzar els pobles inferiors mitjançant la instrucció i l’educació i religió. Exemple imposició de la religió, idioma ...europea.

Demogràfiques
- Territoris on poder portar aquest excedent de població. Per tant, el factor demogràfic va ser un motiu més perquè els governs de les potències europees iniciessin les polítiques imperialistes que van dur a terme. Exemple la població blanca a Sudàfrica,Nigèria...

Socials
Les conseqüències socials es van manifestar a la instal·lació d’una burgesia de comerciants i funcionaris procedents de la metròpoli que van ocupar els nivells alts i mitjans de l’estructura colonial. En alguns casos, s’assimilen determinats grups autòctons dins de la cúspide social. Es tractava de les antigues elits dirigents i de membres de determinats cossos de l’exèrcito la funció pública colonial. En ambdós casos l’assimilació va ser acompanyada d’una profunda occidentalització. Quan, arran del procés de descolonització, comencen a sorgir estats a partir del que van ser colònies, aquests grups socials ocuparan una posició rellevant en l’administració i el govern dels nous països (ex. Gandhi a l’Índia). Al costat d’aquestes minories, la immensa majoria de lapoblació autòctona va patir un generalitzat procés de proletarització que es va constituir en una inesgotable font de mà d’obra barata destinada a atendre la creació d’infraestructures i al treball en l’agricultura de plantació procés de proletarització que es va constituir en una inesgotable font de mà d’obra barata destinada a atendre la creació d’infraestructures i al treball en l’agricultura de...
tracking img