Introducción a la infermeria: el cuidar y su historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5864 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El cuidar i els seus orígens fins la professionalització de les cures

ÍNDEX

1. Elaboració teòrica: Coneixement natural i coneixement científic..................5

1.1 El cuidar com activitat humana, des dels orígens de la humanitat fins als nostres dies..........................................................................................................5
1.1.1 Concepted'infermeria......................................................................5
1.1.2 Concepte de cuidar..........................................................................6
1.1.3 La naturalesa generosa del fet de cuidar.........................................8
1.1.4 Historia del cuidatge i la infermeria................................................11
1.1.5 Lafigura del cuidador.....................................................................13

1.2 Cuidar i tractar, dos conceptes, iguals? Diferents? Complementaris?........15

1.3 Influència del gènere en la pràctica infermera en les diferents èpoques.....17

1.4 Florence Nightingale, biografia i llegat. (1820-1910)...................................19
1.4.1 Biografia personal iprofessional....................................................19
1.4.2 Llegat de Florence Nightingale.......................................................21

1.5 La infermeria de la II República, Guerra i postguerra .................................23

1.6 La formació infermera al nostre país (segle XX i XXI).................................26

1.7 Mapa conceptual sobre les cures, desde la prehistòria a l’actualitat..........30
2. Reflexió crítica.............................................................................................31

3. Glossari.........................................................................................................33

4.Bibliografia...................................................................................................34

1. Elaboració teòrica: Coneixement natural i coneixement científic

1.1 El cuidar com activitat humana, des dels orígens de la humanitat fins als nostres dies

1.1.1 Concepte d'infermeria1

La paraula infermeria ve del llatí "infirmus", que significa "malalt". No obstant, per explicar-ne l'origen del concepte cal remetre's a l'anglès.
"Nurse" vol dirnodrissa i mainadera i s'utilitzava per aquelles dones que es guanyaven la vida donant el pit a nens o que en tenien cura d'una o altre manera. De "nurse" en va derivar "nursery" com a lloc on hi tenien lloc tots els cuidatges realitzats per les nurses, que si bé al principi es limitaven als nens, més tard també van acollir malalts o discapacitats.
Amb el pas del temps, la professiód'infermera va anar prenent cos dins la expressió "nurse" i quan va arribar al nostre país va ser traduïda com "infermer/a". Aquesta paraula ja existia, però s'utilitzava únicament per denominar a algú que ajudava al metge en les seves funcions, sense que constituís un ofici reconegut i molt menys una professió.
En conclusió, el significat de l'infermeria ha anat canviant al llarg del temps iincorporant conceptes segons l'evolució de la professió als diferents llocs on s'ha exercit.

1.1.2 Concepte de cuidar

Marie-Françoise Collière ens descriu el procés de cuidar de la següent manera2:

Cuidar es, per tant, mantenir la vida assegurant la satisfacció d'un conjunt de necessitats indispensables per la vida, però que son diverses en la seva manifestació.Es tracta d'una definició acadèmica, científica. Concisa i diàfana. Tracta el cuidar com un concepte antropològic, fins i tot com a una virtut ecològica, com un punt favorable en la lluita per la supervivència entre espècies. És tan breu que potser fa curt i deixa de banda la qualitat inherent de generositat de l'acte de cuidar. Aquest aspecte l'exposaré més ampliament en el següent apartat....
tracking img