Ipc de los païses

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (808 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIA 1er BATXILLERAT TEMA 8 MACROECONOMIA

Busca a la xarxa dades del 2008.

PAISOS |PIB |PNB |RPD |IPC | |Espanya |1.214.896,8 |1.035125 |25.5971 |1,433 % | |Alemanya |2.345.326,6 |2.388349|32.3499 |1,136 % | |Noruega |220.785,5 |276.674 |68.8542 |2,135 % | |Itàlia |1.502.844,7 |1.526149 |28.2523 |2,240 % | |Grècia |280.790,4 |260.779 |23.1745 |2,197 % | |Japó |3.646.235,4 |3.169750|27.9212 |0,396 % | |EUA |11.860.810,5 |10.003980 |33.9435 |0,091 % | |Suïssa |267.531,1 |321.932 |48.8075 |0,701 % | |Fed. Russa |11.523,74 |0.9351146 |8.055050 |13,280 % | |
En millons d’eurosTreu 3 conclusions.
En aquesta graella podem veure que tots els PIB són molt alts i no va en funció del tamany del territori ja que Suïssa té un PIB alt i Noruega tot hi ser més gran té menys PIB.No va en funció del territori sinó que va en funció de la moneda que té la gent.
Els EUA tenen un IPC més baix que la resta perquè és una de les potències que exporta més i té més relacionscomercials amb els altres països, en canvi, Rússia té l’IPC més alt ja que és un país que acaba de sortir del comunisme i li costa arrencar.
Hi ha una renda per capita més gran a Suïssa que en els altresllocs ja que hi ha bastanta gent que té moltes riqueses, és un país petit però potent.

Calcula el PIB deflactor i la inflació a Espanya entre 2006-2010

ANYS |PIB REAL |PIB NOMINAL |PIB DEFLACTOR|INFLACIO | |2005 |3.5 |7.8 |4.1 |3.7 | |2006 |3.8 |7.7 |3.8 |2.7 | |2007 |3.4 |6.7 |3.2 |4.2 | |2008 |3.3 |6.6 |3.1 |1.4 | |2009 |3.3 |6.4 |2,9 |0.8 | |

Busca a salaris per sectors d’ocupació i laseva variació de poder de compra respecte a la inflació http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/48589.pdf

Sectors Ocupació |Any 2006 |Variació
2000/06 |IPC Mitjà |Variació poder de Compra ||Industria extractiva |24.330,5 |-0,1 |3,39 |0,12 | |Industria manufactura |21.727,7 |-4,7 |3,02 |0,11 | |Producció i distribució d’energia elèctrica, el gas i l’aigua |35.164,4 |-0,1 |4,90 |0,18 |...
tracking img