Jean marie floch

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (402 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ
CURS 2010/2011

Guia de lectura 4

Jean Marie Floch (1993), “Ha nacido una estrella. La definición de la identidad visual del Crédit du Nord” a Semiótica, márketingy comunicación. Bajo los signos, la estrategia. Barcelona: Paidós. (pàgs: 67-99).

Format: màxim dos o tres fulls a ordinador; interlineat 1,5.

Carrera:
Membres:

1. Identifiqueu el jocintertextual present en el títol del capítol.

2. Sintetitzeu la problemàtica i la solució proposades en el canvi de logotip de Crédit du Nord.

3. Apliqueu l’anàlisi de Floch a tres marquesdiferents: una que considereu que el seu logotip és reeixit, una altra que opineu que no ho és, i una que hagi transformat el seu logotip. Argumenteu-ho mencionant els significats que transmet cadalogotip, com ho aconsegueixen, com es distingeixen dels seus competidors, etc. La resposta a aquesta pregunta es presentarà a classe i cal portar una presentació power point amb els logotips queanalitzareu.

4. Segons l’autor, quines aportacions fa la semiòtica al món de la publicitat?

5. Seguint l’estructura de la Gramàtica Generativa de Greimas (us podeu guiar amb les presentacions depower point que hi ha al Tauler o amb altres fonts), presenteu els diversos nivells de generació de sentit:

a. Nivell Discursiu : En aquest nivell tenen lloc varis procediments de selecciódels elements narratius que actualitzen concretament les virtualitats corresponents als actants. També hi tenen lloc procediments de temporalització i finalment el subcomponent de la espectualització.En aquest nivel les estructures profundes es transformen en discurs( s’especialitzen, temporalitzen i actoralitzen)

b. Nivell Superficial (estructures semio-narratives)En aquest nivell s’expressa la narrativitat i es veu com aquesta ve caracteritzada per la presència de transformacions. Aquest nivell narratiu de superfície esta semànticament constituït per...