Jocs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1943 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

INTRODUCCIÓ

Aquest treball el podem dividir en dos blocs principals: un bloc amb apartats teòrics i un altre bloc amb apartats pràctics.

En l’apartat teòric hi trobem una breu definició de “joc”, la descripció d’aspectes relacionats amb el joc, com explicar correctament els jocs i finalment les tres fases dels jocs que són el preimpacte ( la preparació), l’impacte (la realització)i el postimpacte (l’avaluació).

L’apartat pràctic és el bloc més important del treball, on hi apareix tot un recull de jocs, els objectius didàctics, la seva explicació, les regles i permissions, les indicacions metodològiques, les possibles variants, i el material utilitzat.

L’objectiu principal d’aquest treball és aprendre a dissenyar tasques de jocs i alhora posar a la pràctica elsconeixements tècnics i pràctics de cada un dels jocs, a més a més de ser una eina de consulta per a nosaltres a l’hora de preparar una sessió, consultar algun bloc de treball, exercici, concepte, etc.

DEFINICIÓ DE JOC

"Acció o activitat voluntària(1), realitzada dins de certs límits, fixats en el temps i en l’espai(2), que segueix una regla (3) lliurement acceptada, però completament imperiosa ,proveïda d’una finalitat(4) en si mateixa, acompanyada d’un sentiment de tensió i alegria(5) i d’una consciència d’ésser quelcom diferent d’allò que és la vida corren(6)”.

Johan Huizinga (Homo ludens, 1938)

1) El joc ha de ser una activitat on cap individu tingui l’obligació departicipar-hi, per tant, ha de ser una tasca voluntària i no hi ha d’haver la necessitat d’estar subjecte a imposicions externes. D’aquesta manera incrementarà la motivació i participació dels nens.

2) Tant en jocs dinàmics com estàtics s’han de respectar uns límits d’espai i alhora tenir un màxim de temps. D’aquesta manera es facilitarà el funcionament del joc. En canvi, si no es delimitessin unslímits d’espai i temps sortirien perjudicats els propis jugadors al tractar-se d’un joc més descontrolat.

Per exemple al joc de la bomba hi ha un límit d’espai creat pels mateixos jugadors i a mida que es va exhaurint el temps, va augmentant l’ intensitat del joc. Si en aquest joc no es dictessin uns límits d’espai i temps, el joc perdria la seva essència (aprendre a passar i rebre lapilota amb pressió, que en aquest cas la pressió és el temps).

3) En el joc s’han d’establir un seguit de regles que no es poden saltar pel correcte desenvolupament del joc. Si no es dictessin les normes fonamentals del joc, perjudicaria l’activitat dels participants, ja que tothom faria el que volgués i seria un descontrol, on els nens no s’ho passarien tant bé.

4) Cada jugador o grup dejugadors ha de tenir un objectiu en el joc, tant individual com col·lectiu. Aquest objectiu consisteix en aconseguir metes “grupals”, i amb aquesta finalitat cada jugador té un paper fonamental per a la realització del joc. Això implicaria una major motivació i implicació en el joc.

5) El joc ha de ser divertit i motivant per fer que els jugadors gaudeixin i hi vulguin participar, si un jocno resulta divertit, els jugadors dedicaran el temps del joc en altres activitats, com hem vist en algunes sessions a classe: saltar al poltre entre amics, fer marxa, etc. D’aquesta manera en el joc hi ha d’haver alegria i gaudiment.

Al jugador se li dóna un rol que no existeix en la realitat com per exemple el joc dels bolets, on els jugadors en el joc quan són eliminats se’ls hi dóna el rolde ser bolets per a la possibilitat de ser salvats per altres participants un cop els hi salten per sobre. D’aquesta manera el nen s’implica dins del personatge que li toca representar. La pròpia situació fictícia du a entendre el joc com una activitat que al finalitzar no té cap conseqüència en l’individu i la pròpia activitat no va més enllà.

DESCRIPCIÓ D’ASPECTES RELACIONATS AMB ELS JOCS...
tracking img