John dewey

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (299 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Evolució de l’Educació Contemporània
Activitat sobre Dewey

1.- Quines són les influències de Dewey? Dins de quin moviment pedagògic està englobat el seu pensament?

Les sevesinfluències són especialment de la filosofia pragmàtica, i la política democràtica. Creu que la vida es resol en constant interacció entre l’individu intel•ligent i el medi. A més, creu ques’ha d’utilitzar el liberalisme no per a millorar les conseqüències del sistema existent, sinó per a canviar el sistema.
Dewey pertany al moviment pedagògic de l’escola nova. Fou un delsimpulsors juntament amb Ferrier.

2.- Quina influència o transcendència han tingut els seus plantejaments a l’escola actual? Exemple

Ell fou el que va proposar canviar l’alumne passiui la tècnica de la memorització per fomentar les iniciatives i la integració de l’aprenentatge en un procés actiu i cooperatiu.
Les seves idees pedagògiques són una part de l’educacióactual, ja que creia que era important l’aprenentatge per descobriment, experimentar per arribar a aprendre treballant, i no tant aprendre utilitzant metodologies d’estudi constant imemorització.
A més creia que el mestre és un guia, i això es un dels fonaments de l’escola actual que cada dia està més present. A més dona molta importància a la societat. També fou el queinspirà el mètode de treball per projectes.

3.- Quines són les principals diferències de la societat de Dewey respecte a la Nostra?

La principal diferència entre la societat deDewey i l’actual, era que amb Dewey, tot just es començaven a formar les democràcies, i la seva escola estava plantejada per tal de formar al nen com a futur membre de la societat. En canviactualment, l’escola d’avui en dia està plantejada per a treballar l’autonomia i les competències bàsiques del nen, per a que es pugui incorporar correctament a aquesta societat.
tracking img