La óptica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (879 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPROVACIÓ DE LES LLEIS DE L’ÒPTICA GEOMÈTRICA

Objectiu:
El nostre objectiu amb la realització d’aquesta pràctica és comprovar les lleis de la reflexió, refracció i propagació rectilínia de lallum a partir d’una senzilla experiència amb els consegüents càlculs.

Material:
* Banc òptic
* Focus lluminós amb transformador (ja que sinó petaria)
* Suports
* Disc circulargraduat
* Lent (prisma) de vidre semicircular
* Lent convergent (per enfocar bé el raig) de 10mm de distància focal
* Diafragma d’una escletxa

Muntatge:
Posem el banc òptic sobre la taula ia damunt i col·loquem els suports adients. A continuació a cada suport li posem la peça que li pertoca: posem el focus, la lent convergent, el diafragma i el disc circular amb la lent semicircular aldamunt ben alineada.
Connectem el focus lluminós amb transformador al corrent elèctric i estudiem la direcció de la llum en els diferents angles.
Al final de la pràctica canviem el prismasemicircular per un prisma triangular per a veure la formació d’un arc iris:
Foto 1:Muntatge de l'experiència

Foto 3: Formació d'un arc iris

Foto 2: Estudi de la direcció de la llum

Resultats:Hem observat la següent relació en els diferents graus cap a on s’ha desviat el nostre feix de llum:

Grau d’incidència (î) | Grau de refracció (r) | Grau de reflexió (r’) |
10º | 15º | 10º(molt fluix) |
20º | 30º | 20º (fluix) |
30º | 45º | 30º (fluix) |
40º | 72’5º | 41º |
43º | 90º (deixa d’observar-se refracció) | 13º |
50º | - (no s’observa) | 50º (molt intens) |
60º | -(no s’observa) | 60º |

Per a demostrar les lleis de la reflexió, refracció i propagació rectilínia de la llum farem una gràfica amb els sinus dels angles d’incidència i refracció. Veurem que, siaquestes es compleixen, ens sortirà una recta.

Sin î | Sin r |
0’1736481777 | 0’2588190451 |
0’3420201433 | 0’5 |
0’5 | 0’7071067812 |
0’6427876097 | 0’9537169507 |
0’6819983601 | 1 |...
tracking img