La reanimació cardiovascular.

Páginas: 10 (2335 palabras) Publicado: 27 de abril de 2011
LA REANIMACÍO
CARDIOPULMONAR
(R.C.P)

NOM DE L'AUTOR: Guillermo
COGNOMS DE L'AUTOR: Cavero Lapuerta
DATA D'ELABORACIÓ DEL TREBALL: 3 de gener de 2009
CURS: 3r d'ESO
SECCIÓ: B
NOMBRE DE LLISTA: 5
ASSIGNATURA: Ciències naturals

ÍNDEX

PRESENTACIÓ DEL TREBALL..................................................................................... 3CONTINGUT................................................................................................................... 4
Què és la R.C.P............................................................................................................... 4
Breu introducció històrica................................................................................................ 4
PeterSafar....................................................................................................................... 4
Quan s'ha d'utilitzar l'RCP?.............................................................................................. 5
Passos a seguir en vers un desvaneixement................................................................... 5
LaPLS...............................................................................................................................6
Ús del DEA....................................................................................................................... 7
El boca a boca i les compressions toràciques...................................................................8
Mort delpacient................................................................................................................ 9
Perquè utilitzam el DEA abans que la reanimació manual per boca a boca i compressions toràciques?....................................................................................................................... 9
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................10

2PRESENTACIÓ DEL TREBALL

Aquest treball parlará sobre la reanimació cardiopulmonar, que és el conjunt de manioberes amb el destí comú d'assegurar l'xigenació dels òrgans quan es deté la circulació de la sang en un ésser humà (aquest fenòmen s'anomena par cardiocirculatori). És important i seria fantàstic que tothom tingués clar com identificar i actuar davant una parada cardiocirculatòria i queconegués també els conceptes que s'explicaran en aquest treball ja que en situacions d'emergència cal actuar d'una manera ràpida i eficient per tal de poder, com a mínim, fer tot el que estigui a les nostres mans per atendre al pacient que requereix d'una respiració assistida.

L'objectiu d'aquest treball és, com ja he dit anteriorment, saber quina és la millor manera d'actuar davant eldesvaneixement d'un individu, com analitzar la situació del pacient i com actuar segons quin sigui el problema del mateix.

És important destacar d'entre totes les fonts d'informació que es recullen a la bibliografia la classe pràctica que vàrem realitzar a finals del 1r trimestre en la que sen's va explicar com reaccionar davant situacions de desmai o pèrdua del coneixement amb l'ajuda d'una especialista id'un ninot de mida real amb el que vàrem poder posar en pràctica tot allò que ens havien explicat anteriorment. En aquesta sessió també es van tractar temes com la manera de reaccionar davant l'ennuegació en la majoria de casos provocada per l'icorrecte empassament d'unt cert aliment.

Cal recordar que, sempre, davant una situació de parada cardiocirculatòria és molt important demanar ajuda aalgun adult que sàpiga realitzar la reanimació, o en el millor dels casos a un professional que el pugui atendre a l'instant, si no es dona cap de les dues circumstàncies s'haurà d'actuar de la millor manera possible dintre de les nostres possibilitats.

Amb ninots com aquest es poden realitzar senzilles i eficients pràctiques sobre com actuar en aquest tipus de situacions.

3

CONTINGUT...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Reanimacio
  • Cardiovascular
  • cardiovascular
  • Cardiovascular
  • cardiovascular
  • Cardiovascular
  • cardiovascular
  • Cardiovasculaer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS