Laboratori

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2325 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
l
Material i equips en el laboratori

1.- Material general del laboratori
Poden ser de:
• Vidre: Hi ha de dos tipus: Borosilicat (Pirex o Kimax) de gran estabilitat química, una òptima resistència tèrmica i no varien gaire de volum amb la temperatura. Aluminosilicat (Corex) són més resistents al trencament i al ratllat.
• Plàstic: rebutjable, econòmic, poden resistir temperatureselevades i s’esterilitzen a l’autoclau per calor sec.
• Porcellana: molta resistència tèrmica.

1. Material volumètric:
És específic per mesurar, contenir i transferir volums de forma exacte i precisa.
• Exactitud: grau en el qual ens apropem al valor real quan efectuem una mesura.
• Precisió: grau en el qual el valor que ofereix la mesura repetida varies vegades és sempre elmateix.
Els instruments estan calibrats per contenir o dispensar un volum a una temperatura determinada (20ºC).
El vidre es dilata una mica amb la temperatura per això el treballa amb vidres resistents a la calor que es dilaten menys.
* La principal funció de pipetes i buretes és dispensar; els matraus aforats per contenir; les provetes amb pic per transferir i les de tap per contenir. Elsdispensadors i diluidors són per transferir.

PIPETES

Funció: passar d’un recipient a un altre un volum mesurat amb exactitud. Cada pipeta té marcada la quantitat i la temperatura a la qual dispensa el líquid.
• Pipetes manuals: tubs de vidre per a transvasar volums mesurats amb exactitud. Hi ha algunes amb la marca TD en la que cal bufar per acabar detransferir el líquid i altres amb la marca TC .
◦ Aforades: mesuren un únic volum i a la part central presenten una dilatació. Poden ser:
- Aforament simple: a la part superior hi ha un línia marcada que ens indica fins a on hem d’omplir.
- Aforament doble: presenten dues marques, superior i interior. El volum que recull és el situatentre les dues línies.

◦ Graduades: Ens indica els volums que podem recollir. Es convenient utilitzar la pipeta fins la seva capacitat total. En els extrems indiquen el volum total i el mínim que poden mesurar, a més de la temperatura a la que està calibrada.

• Pipetes mecàniques o automàtiques: mesuren i transfereixen volums d’entre 1 i 1000 μl.
◦ Volum fix: transfereixen unúnic volum
◦ Volum variable: es pot regular el volum que es vol recollir mitjançant una rodeta.
◦Repetidora: recull un volum que dispensarà en fraccions iguals en diferents recipients (alíquota).
◦ Pipetes automàtiques amb vàries puntes: recullen i dispenses al mateix simultàniament un mateix volum en varis recipients.
( Treballen amb un èmbol, que és manipula amb el ditpolze. L’èmbol recull el líquid i desprès el dispensa. A la part inferior es col·loca una punta de plàstic rebutjable, que s’introdueix en el líquid. Seguidament hi ha un dispositiu per expulsar la punta.

Procediment de pipeteig amb pipetes manuals:
1. Seleccionar una pipeta TD sense bufat que tingui una capacitat de mesura total que coincideixi amb la quantitat de líquid que es vol mesurar2. No s’ha de pipetejar aspirant amb la boca de vegades s’utilitza substàncies tòxiques o líquids biològics amb capacitat infectiva. S’utilitzen els auxiliars del pipeteig o prepipetes ( peres de goma i sistemes d’aspiració).

3. Aspirar sempre fins que el nivell del líquid passi per damunt de la línea superior d’aforament. En aquest moment, pot netejar-se les parts externes i inferior dela pipeta. S’ha d’anar en compte de que el paper no toqui la punta de la pipeta per tal de que no es perdi líquid

4. Deixar que el líquid baixi fins a que es col·loqui a l’altura de la línea d’aforament. És molt important que l’àrea inferior del menisc, que forma el líquid,estigui en línea amb la línea d’aforament. I això s’ha d’observar, endemés, situant els ulls a l’altura del menisc....
tracking img