Las emociones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3982 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
3. ACTIVITATS PER TREBALLAR EMOCIONS
3.1. El/La protagonista del dia 3.2. El cub de les emocions 3.3. Identificar emocions 3.4. Per què? . 3.5. Què pot passar si...? 3.6. La capseta 3.7. La teranyina 3.8. Causalitat emocional 3.9. Paraules creuades 3.10. Frases incompletes 3.11. Com em sento? 3.12. Agradable o desagradable? 3.13. Segur o perillós? 3.14. Eficaç o ineficaç? 3.15. Just o injust?3.16. El meu arbre 3.17. Dictat de dibuixos 3.18. La inundació 3.19. Endevinar emocions 3.20. Al lloro 3.21. Autobiografia 3.22. Història d'ases 3.23. Quadrats cooperatius 3.24. Joc espacial de la NASA

Activitats per fomentar l'atenció i la reflexió en l'alumnat de primària. Núria Marsal. Curs 2006-07

-1-

3. ACTIVITATS PER TREBALLAR EMOCIONS
En el treball titulat Habilitats socials ieducació de valors des de l'acció tutorial, realitzat per Anna Carpena (1999) es poden trobar nombroses activitats adreçades a l'alumnat de primària, que formen part d'una programa d'educació emocional. Tot i que l'objecte d'aquest treball no és desenvolupar un programa d'alfabetització emocional, he volgut explicar algunes activitats que tenen com a finalitat treballar les emocions. Són activitats enles que l'objectiu principal és educar emocionalment els infants. Pretenen desenvolupar les habilitats intrapersonals i interpersonals que formen part de la intel·ligència emocional i que he explicat en el primer apartat d'aquest treball. Per fer moltes d'aquestes activitats és convenient que els infants es col·loquin en rotllana. Aquesta posició els permet veure's tots les cares directament iobservar les seves expressions, alhora que facilita la comunicació entre els membres del grup. Algunes estan pensades per realitzar-les en petits grups (4-5 persones), demanen la col·laboració de tots els membres i fomenten l'adopció d'acords mitjançant el consens.

3.1. EL/LA PROTAGONISTA DEL DIA
Activitat: Cada dia s'escull un nen o una nena que serà el protagonista. L'elecció es pot fer asorts, per ordre de llista, pel lloc que ocupen a la classe... Es penja un full a la paret, on els companys i companyes escriuran alguna cosa bonica d'ell. Al final del dia es llegirà i el/la protagonista es quedarà el full com a record. Cal animar els infants a escriure-hi coses i vetllar, perquè els fulls estiguin el més plens possible. Mentre es faci aquesta activitat cal dedicar els últims 10minuts del dia per llegir i comentar els fulls.

3.2. EL CUB DE LES EMOCIONS
Material: - un dau gran que a cada cara té representada una emoció. Es trien les 6 emocions que es volen treballar, per exemple: tristesa, disgust, admiració, por, amor, sorpresa, ràbia, vergonya, alegria, nerviosisme... Es pot enganxar a cada cara un dibuix fet pels mateixos infants, una foto o escriure la paraula.Activitat: És millor estar asseguts/des en rotllana. Cada participant, per torn, llença el dau i ha d'explicar alguna ocasió en què va sentir l'emoció que li ha sortit. Cal triar les emocions en funció de l'edat dels infants i començar per les que són més fàcils d'identificar. Aquesta activitat els permet identificar les seves emocions amb les dels companys i companyes i facilita el desenvolupament del'empatia.

Activitats per fomentar l'atenció i la reflexió en l'alumnat de primària. Núria Marsal. Curs 2006-07

-2-

3.3. IDENTIFICAR EMOCIONS
Material: - fotos o dibuixos que representin diferents emocions: alegria, tristesa, enuig, por, sorpresa, vergonya (cicle inicial), afegir interès i avorriment (cicle mitjà) i aversió i amor (cicle superior). Els mateixos infants poden fer elsdibuixos o buscar les fotos en revistes. Activitat: Ensenyar una a una les imatges de les emocions i els infants les han d'identificar visualment. Després les han d'identificar auditivament, escoltant aquestes frases:
– – – – – – – –

De cop va sortir un gos molt gran i em va bordar! He guanyat el concurs! Vaig veure a la tele un elefant que jugava a futbol. Se m'ha mort el meu canari. Ecs! No...