Las identidades de la educación social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (610 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball Personal: Activitat 4: Llegeix l’article de Caride, J. A. (2003) “Las identidades de la Educación Social” Cuadernos de Pedagogía, 321 febrer 2003, pp. 47-52.

Guia de lectura:

-Quines són les finalitats de l’educació social segons l’autor?
L'Educació Social té el sentit d'una pràctica pedagògica en la obertura a la vida quotidiana, endinsant-se en aquest "mar obert iincalculable que és l'educació "(Núñez, 1999: 13), batega un decidit afany reivindicatiu: cohesionar a persones i societats al voltant de iniciatives i valors que promoguin una millora significativa delbenestar col.lectiu i, per extensió, de totes aquelles circumstàncies que permetin participar en la construcció de una ciutadania més inclusiva, plural i crítica

- Especifica les característiquesprincipals dels àmbits de l’educació social que planteja l’autor.
Són àmbits la configuració depèn de tres variables interdependents: el grup d'edat, l'existència de col•lectius amb necessitats singularsi el context o la posició institucional. Aquests àmbits, poden agrupar en sis categories principals:

La primera d'elles es refereix a l'Educació Permanent o, amb una perspectiva molt méscomprensiva, els programes i iniciatives socioeducatius que es desenvolupen al llarg de tot el cicle vital, encara que es posi especial èmfasi en l'Educació-Formació d'Adults.

La Formació Laboral iOcupacional, d'altra banda, és aquella a la qual s'adscriuen les opcions formatives que procuren la inserció de persones i / o col•lectius que tenen dificultats per incorporar-se o mantenir-se en el mercatlaboral

En tercer lloc ens referim a l'Educació en i per al Temps Lliure, que, dins del que identifiquem com Educació o Pedagogia de l'Oci, mostra les potencialitats educatives que existeixen
enel "temps lliure" de les persones. Reconeixent que l'oci és "un dret humà bàsic", que ha de ser estimat com un recurs clau per al desenvolupament personal, social i econòmic.

Una altra de les...
tracking img