Las patologias del lenguaje

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (331 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES PATOLOGIES DEL LLENGUATE

1. A partir de quins paràmetres podem estudiar les afectacions del llenguatge?

Els paràmetres a partir dels quals podem estudiar les afectacions del llenguatgesón tres:

1. Nivell d’afectació del llenguatge:

- El nivell fonològic o d’articulació del llenguatge, o sigui en la producció dels sons de la parla. Per exemple un nen de síndrome deDown

- El nivell de l’expressió o producció i ús del llenguatge oral, per exemple un nen amb paràlisis cerebral.

- El nivell de recepció o comprensió del llenguatge.

2.Àmbits d’afectació:

- Trastorns primaris o intrínsecament lingüístics;per exemple, una afàsia

- Trastorns secundaris que són desviacions de l¡actuació normal en algun dels componentslingüístics com a conseqüència de problemes més generals; per exemple, els trastorns articulatoris en la paràlisi cerebral.

3. Zona d’afectació.

- Trastorns de l’inpud o entrada, com per exempleuna deficiència auditiva

- Trastorns de l’output o sortida, com per exemple una dislàlia en un nen que no sap pronunciar la r

- Trastorns centrals, com l’afàsia o dificultat que unapersona, que ha sofert un accident cerebro-vascular o un traumatisme al cap, té a l’hora d’expressar-se.

2. Perquè un problema en el nivell de recepció del llenguatge és més greu que un problema anivell fonològic?

Un nivell de recepció del llenguatge és més greu que un problema a nivell fonològic pel fet de que és pitjor no poder rebre informació que sí poder percebre l´informació quel’altre et dona encara que no puguis a nivell fonològic expressar el que penses o sents de manera oral. Per aquest motiu existeixen medis alternatius on la persona pot expressar allò que vol dir sensecomplicacions i contestant a allò que li han transmet. En canvi una persona amb un problema a nivell de percepció, encara que utilitzem medis alternatius de comunicació no es podria establir cap...
tracking img