Lenguas cruzadas en galicia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1362 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Trabajo antropoloxía:

1-A que se debe a existencia de duas linguas en galiza?
A existencia de duas linguas en galiza remontase á epoca na que os romanos chegaron a Peninsula Iberica. Cando invadiron o noroeste da Peninsula introduxeron o latin, o seu propio idioma que pouco a pouco,debido ao contacto coa fala autoctona, comezou a sufrir variacións. A partires do seculo IX comezaronse a falaren Galiza duas linguas moi diferentes (unha era o latín romano con algunhas pequenas variacións(que posteriormente daría lugar ao castelan, e a outra, una mestura do latin coas linguas que previamente se falaban nesa zona,o cal deu lugar ao comezo da lingua galega; nos seus comezos, Galego-portugues).
Estas duas linguas foron evolucionando conxuntamente en Galiza, con maior ou menor usodependendo da época histórica. Este é o motivo da existencia das duas linguas que actualmente se falan en Galiza.

2-Que características fundamentais definen a identidade galega?
As características fundamentais son o noso idioma, a nosa cultura e as nosas costumes.
Galiza é unha nación e como tal está formada por un pobo, o cal ten unhas características e un pasado común que serven como vencelloentre as diferentes persoas que conforman esta nacionalidade. Como nación Galiza ten unha identidade propia e diferente das outras nacionalidades que conforman o estado español, está identidade está formada por unha serie de festas,tradicións, costumes, crenzas,gastronomía… que conforman a cultura galega, a cal é diferente das demais culturas da terra, polo tanto o pobo galego identifícase plenamentecon esta cultura de seu. Alén destes rasgos culturais existe unha característica fundamental na cal aséntase principalmente a identidade galega, e que danos un recoñecemento internacional como nación, este rasgo cultural fundamental é o feito de ter unha lingua propia recoñecida como tal, e que é diferente de cantas linguas existen no planeta, e que polo tanto danos unha identidade como nación,porque sen lingua propia unha nación non pode desenvolver plenamente unha cultura de seu. A lingua galega é o principal piar onde se asenta a nosa nacionalidade, porque permítenos transmitir e crear as nosas crenzas e tradicións que conforman a cultura galega a cal a súa vez danos a nosa identidade como nación, porque se unha cousa é certa, é que para que unha nación exista ten que ter por enrribade todo unha cultura propia.

3-Cal e a situacion do uso do galego e do castelan entre a mocidade?
Na actualidade apenas falan galego con asiduidade un 43% da poboacion adolescente de entre 10 e 19 anos. É de importancia decir que una gran parte de esa porcentaxe vive en aldeas e vilas; e a que fala castelan, nas ciudades. O galego está considerado pola maioria de mozos non galego-falantes comoun idioma atrasado e relacionado coa falta de cultura(polo tanto non adoitan empregalo para falar entre eles) o que é totalmente falso posto que o galego é o noso idioma propio e debemos valóralo como tal. Sen embargo os galego-falantes o empregan como un idioma como calquera outro que nos identifica como pobo e polo tanto debe servirnos para comunicarnos entre todas as personas que o coñecemos.4-A que crees que se debe esta situacion?
Na miña opinión esta situación debese a todos os anos nos que o galego estivo prohibido a causa da entrada en España dunha monarquía foránea. A partir de ahí o galego foi considerado una lingua menor e foi desprestixiada por todos os ámbitos sociais.Ausente durante os seculos XVI, XVII e XVIII de todos os escritos foi prácticamente olvidada na cultura.Apesar dos esforzos de diferentes movementos como o rexurdimento nos seculos XIX e XX e os actuais por promover o seu emprego e importancia, o galego todavía non é quen de recuperar o seu prestixio perdido.

5-Falan mais galego os mozos que as mozas?Por que?
En algunas ocasión si. Isto é debido a que na cultura occidental, o prototipo de muller ideal é fina, delicada, recatada. Como dixen...
tracking img