Les persones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1349 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
amb malalties mentaEL CONCEPTE DE MALALTIA MENTAL
Definició
Podem considerar la malaltia mental com qualsevol alteració del pensament, dels sentiments, de la percepció de la conducta i en general, de la adaptació a l'entorn degut a un trastorn del funcionament del cervell que pot deberse a múltiples causes. Aquestes alteracions provoca'n desajustament social, patiment i son persistents en eltemps.

Classificació de les malalties mentals.
· CIE-10. Classificació estadística internacional de malalties i problemes de salut. Esta elaborada per la OMS
· DSM-4. Manual diagnostic i estadístic de trastorns mentals. Ha sigut dissenyada per L'Associació Americana de psiquiatria.

TRACTAMENT
Farmacològic
Principals grups de medicaments:
Antipsicòtics: Redueixen els símptomes psicòtics iprotegeixen davant a nous brotes, tenen també un efecte sedatiu.
Antidepressius: Alivian els sintomes de la depressió i milloren l'estat D'ànim
Ansiolitics: Produeixen relaxació i disminueixen l'ansietat
Liti: Es un antimaniac, estabilitza l'estat D'ànim, tranquil·litza, protegeix contra futurs episodis maníacs i depressius.

Alguns tòpics mes recurrents són els següents:
Sempre produeixenaddicció
Anul·la'n a la persona
Son ineficaços
Resoldré tots els problemes
Su efecte es immediat
Solament es deuen tomar en moments de crisis
Una persona es més fort si renuncia a tomar-los.

Hi han dos tipus de recursos:
Les unitats d'hospitalització de corta durada o internament breu
La hospitalització de mitjana i llarga durada

Recursos sociosanitaris per l'atenció e insercióExisteixen diferents recursos i programes d'atenció a persones que tenen problemes mentals.
Hi han centres de dia, centres de rehabilitació i reinserció laboral i social amb tallers ocupacionals, cursos formatius .. etc que faciliten la participació d'aquestes persones a la societat.

L'atenció a la família.
Les persones amb malalties mentals requereixen un gran recolzament familiar que els doniel suport emocional físic i econòmic que necessiten.

ELS TRANSTORNS D'ANISETAT
Definició
Són aquells que interfereixen en l'activitat normal de la persona però no la bloquegen completament, les persones son conscients de els seus problemes i no es produeix una ruptura amb la realitat

Tipus de trastorns d'anisetat
· Ansietat generalitzada: Es la forma de neurosis mes difusa i duradora. Esprodueix una situació de malestar vaga i constant que no pot ''achacar'' ninguna situació correcta, va acompanyada de diversos símptomes físics.
· Crisis d'anguistia. Son repetitius atacs de terror acompanyats de símptomes físics. Aquest atacs duren pocs minuts
· Trastorns obsessius-compulsius. Les obsessions son idees persistents, imatges, impulsos.. que apareixen contínuament en la conscienciadel sujet en contra de la seva voluntat. Les compulsions son conductes repetitives de caràcter irracional que la persona es sent obligada a realitzar.
· Estres post-traumatic. Es un trastorn que surgeix cuan una persona ha presenciat un suces traumàtic que li va causar pànic u horrors demegut i reviv-eix de manera intensa i persistent
· Les fòbies. Son por irracionals, desproporcionats eirreprimibles determinant objectes o situacions. Es poden sintetitzar tres tipus de fobies
- Agorafòbia, es caracteritza per el por a els ambients no familiars com grans superfícies, aglomeracions, etc
-Fòbia social o terror a enfrerntarse al públic
-Fòbies especifiques

TRASTORNS PSICÒTICS
Definició
Els trastorns psicòtics o psicosis influeixen un conjunt de malalties mentals greuscaracteritzades per L'alteració del pensament i la pèrdua del contacte amb la realitat de les persones que la pateixen

Causes
Les seves consecuencies són molt variables de uns casos a unes altres segons la manera en que es presenta, la forma en que es desarrolla i per la resposta als tractament.

Manifestacions mes frecuents de la malaltia
Símptomes positius: deliris i al·lucinacions
· Deliris:...
tracking img