Llei de serveis socials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (708 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITAT: RESUM LLEI DE SERVEIS SOCIALS

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ BÀSICA I ESPECIFICA

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ BÀSICA

Què són?
• Els serveis socials d’atenció bàsica són de caràcterpúblic i local.
• És l’eix de la xarxa de serveis.
• Des d’aquesta atenció de serveis socials, s’ofereix informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció, assessorament individual icomunitari.
• De caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones.
• Es presten serveis d’atenció domiciliària, teleassistència, ajudes tècniques, serveisdiürns i intervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescents.
• També poden establir prestacions econòmiques a través de xecs servei o altres sistemes per a la utilització d’unservei.
• Està format per un equip multidisciplinar. Personal professional per complir les seves funcions. Amb l’estructura directiva, de suport tècnic i administratiu que estableix el reglament.Funcions:
• Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària, intervenint en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, promovent mesures d’inserciósocial, laboral i educativa.
• Oferir informació, orientació i assessorament dels drets, recursos socials i de les actuacions d’aquests a què poden accedir.
• Valorar i fer diagnostic,establir el programa individual, acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu, intervenir en la situació, prestar serveis d’ajuda, orientar l’accés als serveis socialsespecialitzats, gestionar prestacions, etc per a totes aquelles persones,

famílies, unitats de convivència i grups en situació de risc, buscant la
seva integració i participació social.• Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals d’altres sistemes de benestar social i amb entitats associatives.
• Informar a jutges i fiscals sobre la...
tracking img