Llibres digitals, un salt endavant però en el buit

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (790 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LLIBRES DE TEXT DIGITALS, UN SALT ENDAVANT PERÒ EN EL BUIT

Al llarg del curs 09-10, força centres de secundària s'han vist convulsionats per l'aplicació progressiva del programa educat 1x1 o, elque és el mateix, la introducció dels continguts curriculars digitals. I diem convulsionats, perquè aquesta aparició, o si es vol aquesta aventura del Departament d'Educació, ha estat dissenyada des defora del sistema educatiu, cosa que darrerament s'ha posat "de moda" en diferents àmbits. Segons els experts fer-ho des de fora comporta no caure en els vicis del sistema, evitar els prejudicis iaconseguir una implantació més ràpida.

Des d'un punt de vista pedagògic, els centres educatius sobreviuen suportant equilibris força dèbils, força fràgils, molt vulnerables a les innovacions pocprudents i poc validades. I tot sembla indicar que ens trobem just en aquesta situació. S'ha dut a terme l'experiència amb presses, amb moltes dificultats d'aplicació tècnica i amb dubtes d'última horaque dificulten l'aplicació serena, prudent i tranquil·la del projecte. A hores d'ara, creiem que ningú qüestiona que hi ha aspectes del treball i de l'organització escolar que cal canviar. L'aparicióde l'ordinador com a eina de treball personal, comunicatiu i col·laboratiu ningú el posa en dubte. Però, els professionals de l'ensenyament tenim la sensació que a l'anomenada digitalització delscontinguts curriculars i al treball permanent amb l'ordinador se li atribueixen propietats excessives i insospitades, com per exemple, que a mitjà termini els resultats acadèmics, valorables enresultats, siguin força més bons. O pretendre que Catalunya sigui capdavantera d'aquí a uns anys en l'aplicació de les TIC en l'educació. Si hem de fer cas de la nostra particular "Ítaca educativa" anomenadaFinlàndia, país capdavanter en llibres de text digitals, allà només s'ha dut a terme la digitaltzació en el 10% dels continguts curriculars. En aquest país nòrdic s'ha optat per la prudència, entre...
tracking img