Los locos de la tecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2311 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Circuits amb transistors Índex    Objectius......................................................................................pàg 3 Materials.......................................................................................pàg 3 Passos a seguir:  5.1........................................................................................pàg 4 5.2........................................................................................pàg 5  5.3........................................................................................pàg 6  5.4........................................................................................pàg 7  5.5........................................................................................pàg 7 Muntatge i funcionament dels circuits: 5.1........................................................................................pàg 7  5.2........................................................................................pàg 8  5.3........................................................................................pàg 8  5.4........................................................................................pàg 9 5.5........................................................................................pàg 10 Transistor........................................................................................pàg 10 Conclusió......................................................................................pàg 14 

Marta Expósito Marín

2

Circuits amb transistors

Objectius L’objectiu és muntarcircuits amb transistors perquè passi la corrent i els receptors s’activin i facin la seva funció, per tant comprovar la funció del transistor. Materials Aquests són els materials que hem d’utilitzar per a fer el treball:           Transistor: és l’element que connectem al circuit. Placa de pràctiques: és on muntem el circuit. Resistors: per connectar-lo i que li passi corrent. Unabombeta: en alguna de les pràctiques l’hem fet servir de receptor perquè s’encengui quan li passi corrent. Un condensador: perquè hi circuli el corrent. Un interruptor tancat: per tancar el circuit i que passi corrent. Un díode LED: perquè li passi la corrent i s’encengui. Un polsador obert: per accionar el circuit i que passi corrent. Un multímetre: per mesurar el guany del transistor. Piles: perconnectar-les a la placa i que passi corrent.

Transistor Bombeta

Placa de

pràctiques

Resistor

Marta Expósito Marín

3

Circuits amb transistors

Condensador LED Polsador NO

Interruptor

Díodes

Multímetre Passos a seguir 

Pila

5.1 Comprovació de l’estat d’un transistor. Lectura del seu guany. En les següents practiques farem servir tres transistors NPN, el BD137, elBC559 i el BC548. Primer cal saber comprovar el seu estat i identificar les seves potes, saber la situació de l’emissor, el col·lector i la base del transistor. Per comprovar el seu estat el que fem és mesurar el seu guany amb el multímetre. Si ens dóna un valor dins del que es esperat el transistor està bé. Si no ens dona cap lectura o aquesta és molt petita del que esperem, el transistor estàespatllat i cal canviar-lo. Físicament els transistors, siguin NPN o PNP tenen diferents encapsulats, i segons és l’encapsulat varia la situació de la base, col·lector i emissor. Alguns transistors amb el tipus i l’encapsulat que fa servir: BC 337 NPN TO-92 BC 548 NPN TO-92 BC 559 PNP TO-92 BD 137 NPN TO-126 BD X33 NPN TO-220

Marta Expósito Marín

4

Circuits amb transistors No tots elsencapsulats tenen la base al mig, tenen diferents situacions. Un mateix encapsulat, per exemple el TO-92, es fa servir per diferents transistors, fins i tot per transistors NPN i per transistors PNP. Tots els transistors que tenen el mateix encapsulat tenen les potes en la mateixa posició. La informació de quin encapsulat té cada transistor es pot trobar per Internet. Per Internet trobem que ens...
tracking img