Macro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (810 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2.3. Dèficits comercials
La balança comercial
La balança comercial es defineix com la diferència entre les exportacions i les importacions d’un país.
• X > M : Bal. cial. > 0 (superàvitcomercial
• X < M : Bal. cial. < 0 (dèficit comercial
• X = M : Bal. cial. = 0 (equilibri comercial
A l’economia espanyola (dèficit comercial
Economia internacional

Part de l’economia queanalitza el comerç entre països o comerç internacional

EL COMERÇ INTERNACIONAL. L’AVANTATGE ABSOLUT I L’AV. COMPARATIU
• AdamSmith(Teoria de l’avantatge absolut(AA): un país té AA en laproducció d’un bé si pot produir-lo amb menys recursos (més eficientment) que un altre país.
• David Ricardo (Teoria de l’avantatge comparatiu(AC): un país té AC en la producció d’un bé si potproduir-lo amb un cost menor en termes relatius (és a dir, comparant amb la producció d’un altre bé)

podem mirar quité el CO méspetitperproduir1 bé o qui té el marge d’avantatge més gran per produir-lo.Exemple
| |Anglaterra |Portugal |
|Teixits (m/hora) |3 |6 |
|Vi|1 |3 |
|(l/hora) | | |

Si cada país s’especialitza en aquell bé on té AC, el comerçinternacional (CI) permet que tots surtin guanyant.

Exemple Suposem que els recursos dels països són:
Anglaterra→200 h. de treball
Portugal →100 h. de treball

En autarquia (sense CI), cadapaís dedica la meitat dels seus recursos a produir cada bé.

Si el CI és possible, els països s’especialitzen: Anglaterra produeix només teixits i Portugal només vi.

Autarquia Especialització
||Anglaterra |Portugal |
|Teixits |600 |0 |
|Vi |0 |300 |
| |Anglaterra...
tracking img