Matematicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (365 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs ac

Col·legi Concertat “La Milagrosa” Tel. 96 238 03 12 Ontinyent

DEPARTAMENT DE LLENGÜES

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL

Complement directe - Determinat  Quan el substantiu va precedit d’unarticle determinat el substituirem per un pronom determinat: el, la, els, les. - Indeterminat  Quan el substantiu no és comptable i per tant no està precedit de cap determinant, no obstant potacompanyar-lo un numeral que sempre col·locarem en la substitució. El pronom feble indeterminat és EN. - Neutre Fa referència als pronoms neutres açò, això, allò, o tota una oració equivalent a aquestesformes. El pronom feble neutre és HO. - Reflexiu o recíproc (3a persona)  es - De 1a i 2a persona  em, es / et, us. Complement indirecte. Singular  el pronom li. Que no pot apostrofar-se en cap cas.Plural  el pronoms els, -los, ‘ls. Tot depenent de la posició que ocupe. Reflexiu (3a persona)  es De 1a i 2a persona  em, ens/ et, us. Complement d’objecte preposicional. Introduïts per lapreposició de  EN Introduïts per altra preposició que no siga de HI

Complement circumstancial Els complements que estiguen introduïts per la preposició de  EN ( llevat dels CC de manera ques’introdueixen per HI encara que duguen preposició de) Els complements introduïts per preposició que NO siga de  HI

Complement predicatiu. El pronom és  HI Subjecte Només si va posposat al verb  EN Atribut.Determinat (amb el verb ser, estar)  el, la, els, les. Neutre és  HO

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffff fffffffffffff fffffffffffff f f f fff ff f f f f ff f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f Complement circumstancial Els complements que estiguen introduïts per la preposició de  EN ( llevat dels CC de manera que s’introdueixen per HI encara...
tracking img