Memoria monitor de menjador

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4251 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció ………………………………………………………………… 3

2. Sagrat Cor ………………………………………………………………….
4

2.1. El medi social ……………………………………………………..
4

2.2. L’escola ……………………………………………………………
4

2.3. El grup d’infants …………………………………………………..
6

2.4. El temps del migdia ………………………………………………
7

3. Objectius del temps del migdia ………………………………………...
9

3.1 Finalitats i funions del temps del migdia………………………..
9

3.2 Objectius educatius ……………………………………………….
9

4. Mitjans educatius …………………………………………………………
12

4.1 Aspectes generals d’organització ……………………………….
12

4.1.1. Ràtio ……………………………………………………..
12

4.1.2. Horari base ……………………………………………..
12

4.1.3. Infraestructura ………………………………………….
13

4.2. Organització dels espais educatius en el menjador ………….
16

4.2.1. Elsespais educatius en el menjador ………………...
16

4.2.2. Importància dels espais educatius en el menjador …
16

4.3. Relació educativa dels monitors amb els infants ……………..
17

4.4. Relació amb l’escola i amb les famílies ………………………..
17

5. Activitat realitzada ………………………………………………………..
18

6. Reflexió i valoració de l’experiència …………………………………..
20


1. Introducció

Després derealitzar les classes teóriques al curset intensiu d’estiu al Centre d’Estudis de l’Esplai, vaig decidir realitzar les pràctiques durant el curs escolar a un menjador, perquè s’ajustava més al meu horari de treball i d’estudis.
Immediatament, vaig posar-me en contacte amb l’escola Sagrat Cor, on sabia que calien monitors i vaig començar a fer les pràctiques a aquest col•legi, durant el primertrimestre anant un dia a la setmana i després ja diàriament.
En aquesta memòria exposo la experiència que he tingut treballant a aquest menjador escolar, tenint en compte tant les característiques dels infants d’edat compresa entre els tres i els cinc anys, de la resta de monitors i de l’escola com els objectius que preteníem assolir des de bon començament.


2. Sagrat Cor

2.1 El medi socialL’escola Sagrat Cor és una escola concertada situada al barri del Besòs, al districte de Sant Martí. Es tracta d’un barri de tradició obrera, però que actualment està patint grans transformacions, degut a l’apertura fa un parell d’anys del centre comercial i el parc de Diagonal Mar i actualment a la presència del Fòrum de les Cultures i a la instal•lació del tramvia. Tot i les modificacionsfetes, la gent que viu a aquest barri continua formant part de forma majoritària a la classe obrera barcelonina.
Les transformacions patides, però, no han tingut una gran repercussió a la zona on es troba ubicada l’escola, que, tot i trobar-se al mateix barri, queda una mica allunyada.
La gran influència arriba del barri veí, el barri de la Mina, situat just a tocar de l’escola i d’on pertanyen lamajoria d’infants que allà hi estudien i de la Congregació del Sagrat Cor, fundadores de l’escola i encara algunes membres de la plantilla de professors, però amb una visió molt diferent d’ensenyament de la que s’impartia en els seus orígens a meitat dels anys seixanta.
Es tracta, doncs, d’una escola de caire religiós, però menys disciplinària que originàriament quan no s’impartia la coeducaciód’ambdós sexes, i amb un ampli ventall de nacionalitats i de races.

2.2 L’escola
El Sagrat Cor és una escola concertada que va ser fundada per la Concregació del Sagrat Cor a meitat dels anys seixanta. Hi estudien nens des dels tres fins als setze anys, cobrint les branques d’Educació Infantil, Primària i Secundàira Obligatòria. Trobem dues classes per a cada curs, amb una mitja de 25 alumnesper classe.
Tot i els seus orígens més disciplinaris, actualment es tracta d’una escola mixta que intenta ensenyar una sèrie d’hàbits (més enfocat als alumnes dEducació Infantil), conceptes i habilitats. No només es pretèn treballar a nivell acadèmic, sinó que també a nivell humà i personal, amb tot un seguit d’activitats i projectes que ensenyin valors fonamentals com són la tolerància i...
tracking img