Mis documentos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (837 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MAPES:

Situeció de Japó en le monPlaques tectòniquesZones afectades2
TERRATRÈMOL.

Un terratrèmol es un moviment brusc de la terra (planeta) causat perl'alliberació brusca d'energia acumulada durant un període de temps llarg.
El terme terratrèmol s'asocia amb els moviments sismics de dimensions considerables, ancara que la seva terminologia significa“moviment de la terra”

Plaques: L'escorça de la terra esta composta per un adotzena de plaques de aproximadament 70 km de grosso, cada una de elles amb diferents característiques físiques i químiques.Aquqestes plàques (tectòniques) s'estan acomodant en un procés que duu millons d'anys i que han anat donant forma a el que nosaltres coneixem com a la superfície del nostre planeta, originant elscontinents i els relleus geogràfics en un procés que està lluny de completar-se. Habitualment aquests moviments son lents e imprescindibles, pero en alguns casos aquestes plauqes choquen entre si comgegantescs icebergs de terra sobre un oceà de magma present enles profunditats de la Terra, impedint el seu desplaçament. Llavors una placa comença a desplaçar-se sobre o sota l'altra originantlents canvisen la topografia. Però si el desplaçament és dificultat, comença a acumular una energia de tensió que en algun moment s'alliberarà i una de les plaques es mourà bruscament contra l'altratrencant-la ialliberant-llavors una quantitat variable d'energia queorigina el Terratrèmol.

Falles: Les zones en què les plaques exerceixen aquesta força entre elles es denominen falles i són, perdescomptat, els punts en què amb més probabilitat s'originen fenòmens sísmics. Només el 10% dels terratrèmols ocorren allunyats dels limitds d'aquestes plaques.3
TSUNAMI.

Un tsunami és una sèried'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica , esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d'illa esllavissant-se...
tracking img