Modelo de comentario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1347 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MODEL 1 Trieu una de les dues opcions.

OPCIÓ A
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents

ENLLÀ DE L’HORITZÓ Capítol I
Quan els exèrcits de Franco començaren seriosament l’assajament de Madrid i iniciaren uns sovintejats i devastadors bombardeigs de la capital, ens assabentàrem que el govern de Largo Caballero decidí anar-se’n a València. Llavors, primeria de novembre, es vadesfermar l’atac general contra la capital d’Espanya; el capità general, Miaja, amb pràcticament l’únic ajut de les enfervorides masses populars esquerranes i la decidida i intel·ligent col·laboració dels comunistes, organitzà una defensa efectivament heroica i sangonosa, com han relatat després tots els comentaristes i com aleshores es podia sentir clar en les emissions de la ràdio republicana i espodia deduir de les raons especioses1 de les emissores feixistes. Tanmateix, la situació en una ciutat tan enorme era greu, i no va trigar a començar-hi l’evacuació de dotzenes de milenars2 de veïns que consumien queviures i no feien cap falta per a tal esforç –vells, malalts, moltes dones, xics–. En fi va començar aquell tràfec trist, confús i descoratjador dels refugiats, que va durar molt detemps. El País Valencià –potser el menys amenaçat directament per l’avanç dels feixistes, a causa de la seua llunyania dels fronts– fou força sol·licitat amb preferència per les seues planes costaneres i d’agricultura rica que garantia un bon aprovisionament. Damunt, ací dominava la massa d’esquerres, que es llançà amb gran generositat a rebre aquells castellans pobres i dissortats i ja sense casani fogar que solem dir. El clima dolç de vora mar n’era un altre al·licient. La vila de Cassana, interior, de clima tan fred o més que el de Madrid, d’una riquesa agrícola normal però no exuberant, darrerament tampoc no va ser-ne una excepció, i un dia de tants –ja dins l’any 37– hi van aparèixer autobusos i camions plens de fugitius Era a mitjan matí, un matí [...] de la darreria de l’hivern. ToniBernabeu, àlias el Senyalat, secretari del Partit Comunista local, membre influent del Comitè Provincial del Partit i president del Consell d’Administració de la Col·lectivitat Agrícola de la U.G.T. [...], va entrar en la nostra oficina. – Cal que deixeu ara una mica la feina, que molt prompte arribaran al poble els refugiats –va dir-nos.
Enric Valor, Enllà de l’horitzó, València, TàndemEdicions, 1991, p. 7-8; començament de capítol I.

1 2

Especiós/ -osa ‘enganyós amb bella aparença’ Milenar ‘miler’.

1

1. Comprensió del text [3 punts] a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt] c) A quina varietat dialectal podem adscriure el text? Cal que fonamenteu la vostra resposta ambexemples concrets extrets del text. [0’5 punt] d) Identifiqueu i expliqueu les marques de modalització que hi ha al text. [0’5] 2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] a) Digueu com es pronuncien les vocals subratllades. [1 punt] 1. govern: oberta o tancada? 2. llavors: oberta o tancada? 3. novembre: oberta o tancada? 4. poble: oberta o tancada? b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb elsignificat que prenen al text. [1 punt] 1. assabentar-se (al text: “ens assabentàrem”) 2. trigar 3. queviures 4. darrerament c) Digueu la funció sintàctica que fan les estructures subratllades en les frases següents; després, torneu a escriure les dues frases substituint les estructures subratllades pel pronom feble que corresponga en cada cas. [1 punt] 1. “la situació en una ciutat tan enormeera greu” 2. “va entrar en la nostra oficina” 3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] a) Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] b) Narra una situació semblant a la del text d’Enric Valor que hages vist en una pel·lícula o que hages llegit. (Extensió: 150 paraules) [2 punts]

2

OPCIÓ B
Llegiu aquest text i responeu...
tracking img