Moles. formula empirca. disoluciones.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (544 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1   

Lleis ponderals  Pes/Massa  Llei de Lavoisier  Llei de Proust Concepte de mol Lleis volumètriques  Volum Dissolucions Fórmules empíriques i moleculars

Quimica IJonathan Ribes

1batx C

2

Lleis ponderals
Lavoisier: -En tota reacció química la massa es conserva  -En un sistema tancat (aquell que no intercanvia matèria amb el medi exterior) la massa esconserva. 1g de A + 1g de B 2g de AB  NO SEMPRE

Proust: -Quan 2 o mes elements reaccionen ho fan sempre en la mateixa proporció.

Cas A: reacciona tot. Ej: 30g de A + 40g de B  C const=0.75

Comla divisió entre A i B dona lo mateix que la constant, reacciona tot. Cas B: no ix exacta la llei de Proust. 0.75 (sobra numerador) Ej: 30g de A + 50g de B  C const=0.75

1er- Es divideixen lesmasses dels compostos i s’observa de quin sobra. 0.6 < 0.75 (sobra denominador, sobra B) 2on- S’aplica la llei de Proust , pero enlloc de ficar la massa que sobra (B) fiquem la massa de A i la constant(0.75) i despejem la mB. El resultat serà la quantitat de g que reaccionen, i la resta d'esta quantitat en la inicial, serà el que sobra es a dir, lo que no reacciona.  30=0.75mB  

Quimica IJonathan Ribes

1batx C

3

Concepte de mol
Contar partícules Mol Àtoms Molecules

Massa

1mol = Ar o Mr

Lleis volumètriques
Condicions normals: 1mol de qualsevol gas ocupa en c.n 22.4L. C.n  pressió=1atm temperatura=273º k Condicions no normals: qualsevol pressió o temperatura, apliquem les següents formules.

P=pressió(atm) V=volum(litres) n=nombre de mols R=constant delsgasos (0.082) T=temperatura(kelvins) M=massa(g) Mr=massa molecular D=densitat(g/l)

Quimica I

Jonathan Ribes

1batx C

4

Dissolucions
-Mescla homogènia de 2 o mes elements. Solut(sòlid,líquid o gas) + Dissolvent (generalment, -Concentració: proporció entre el solut i el dissolvent. Concentrada: molt de solut respecte del dissolvent. Diluida: poc de solut respecte del dissolvent....
tracking img