Mort de dama

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3301 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NOTA:

Nom: Guillermo Cifre González | 2010-2011 |
Data d'entrega: | 1r Batxillerat A/B/C |

MORT DE DAMA
Llorenç Villalonga

1.Llorenç Villalonga situa Mort de dama a dos nivells: per una banda, el rerefons social i polític, i per una altra, l’argument, que gira a l’entorn de la mort de Dona Obdúlia. Abans de llegir l’obra informeu-vos sobre les classes socials–diferències i tensions entre aristocràcia i burgesia- a l’inici del segle passat i sobre la composició política de l’Espanya de començaments de segle, amb l’alternança de liberals i conservadors.

2. Des del punt de vista argumental, Mort de dama s’estructura a l’entorn d’un moment i d’un lloc: els últims dies de Dona Obdúlia de Montcada al seu casal. Aquesta circumstància dóna peu a rememorar la sevavida. Després d'haver llegit l'obra contesteu:
a) A quants llocs diversos s’al·ludeixen?Els llocs que s'al.ludeixen en el libre son la seu,el circulo.
b) A quins moments de la vida de Dona Obdúlia?Aquests llocs es fan referencia 30 enrere quan dona Obdulia tenia 50 anys pero tambe s'esmenten quan esta al llit dient que la simbologia d'aquests llocs s'esta perdent.
Tot seguit,ordeneu aquestainformació de manera cronològica. Calculeu quin lapse de temps ocuparia l’obra si l’organitzéssim d’aquesta manera.
El primer que s'esmenta es el circulo,despres es nombra la seu.El lapse de temps que ocuparia seria de 30 anys.

3. Llorenç Villalonga pretenia fer una crítica de la composició social de Mallorca i dels seus ambients culturals i lingüístics a començament de segle XX.

a) Distingiuquines posicions polítiques deixen traslluir persones com ara el Marquès de Collera i Aina Cohen.
Aina Cohen representa el regionalisme i el Marquès de Collera representa el nacionalisme.
b) El personatge d'Aina Cohen el podem relacionar amb un personatge real, M. Antònia Salvà, vinculat a l'Escola Mallorquina. Quina crítica vol fer l'autor de M. Antònia Salvà o de l'Escola Mallorquina a travésd'Aina Cohen?La crítica que vol fer l'autor es que els autors de l'escola mallorquina tractaven sempre els temes de la natura.
c) El marquès de Collera representa la classe política mallorquina que Villalonga vol ridiculitzar. Penseu en el simbolisme del nom que l'autor ha triat per aquest personatge. Per què creis que ho ha fet?Crec que ho a fet perque ell ha de ser es que representaintelectuals i aristocratics mallorquins pero resulta que ell es com una persona de clase baixa i el que vol l'autor es que ems donem conte de que realment som iguals encar que alguns pertanyin a una clase social o una altre.

collera. Coixí que hom posa al coll de l'animal perjunyir-lo a l'arada, a la carreta, etc. | | |

4. La forma que ha triat Llorenç Villalonga per a la sevacrítica s’acosta una mica a l’esperpent. Busqueu la definició d’aquest mot i digueu en quina mesura el concepte queda reflectit a Mort de dama.
Estil literari que es caracteritzat per la deformació grotesca de la realitat al servei d'una implicita intencio critica de la societat.
-En el llibre queda reflectit en com es comporta cada personatge i com a mesura que a anant passant el temps ha anantcanviant la societat.
5. Tota l’obra s’estructura a l’entorn del testament de Dona Obdúlia, i les persones que en poden resultar beneficiades. Imagineu que heu de convèncer la senyora perquè deixi els diners a diverses persones.

a) Què diríeu a favor de:
‐ Dona Maria Antònia-Es la neboda politica de dona obdulia.
‐ Remei Huguet-Es qui la a cuiadada durant molt de temps.
‐ El metge jove-Es quivol ayudarla a seguir viva.
‐ Aina Cohen-Es una gran poetessa.
‐ El seu nebot, Xim-Es el seu nebot.

b) Què penseu que respondria ella de cada un dels personatges?

6. Llorenç Villalonga es va especialitzar en psiquiatria i va ser director d’una clínica per a malalts mentals. Alguns autors han volgut relacionar la dedicació professional de l’autor de Mort de dama amb el tractament que fa...
tracking img