Mort de dama

NOTA:

Nom: Guillermo Cifre González | 2010-2011 |
Data d'entrega: | 1r Batxillerat A/B/C |

MORT DE DAMA
Llorenç Villalonga

1.Llorenç Villalonga situa Mort de dama a dosnivells: per una banda, el rerefons social i polític, i per una altra, l’argument, que gira a l’entorn de la mort de Dona Obdúlia. Abans de llegir l’obra informeu-vos sobre les classes socials–diferències i tensions entre aristocràcia i burgesia- a l’inici del segle passat i sobre la composició política de l’Espanya de començaments de segle, amb l’alternança de liberals i conservadors.

2. Desdel punt de vista argumental, Mort de dama s’estructura a l’entorn d’un moment i d’un lloc: els últims dies de Dona Obdúlia de Montcada al seu casal. Aquesta circumstància dóna peu a rememorar la sevavida. Després d'haver llegit l'obra contesteu:
a) A quants llocs diversos s’al·ludeixen?Els llocs que s'al.ludeixen en el libre son la seu,el circulo.
b) A quins moments de la vida de DonaObdúlia?Aquests llocs es fan referencia 30 enrere quan dona Obdulia tenia 50 anys pero tambe s'esmenten quan esta al llit dient que la simbologia d'aquests llocs s'esta perdent.
Tot seguit,ordeneu aquestainformació de manera cronològica. Calculeu quin lapse de temps ocuparia l’obra si l’organitzéssim d’aquesta manera.
El primer que s'esmenta es el circulo,despres es nombra la seu.El lapse de temps queocuparia seria de 30 anys.

3. Llorenç Villalonga pretenia fer una crítica de la composició social de Mallorca i dels seus ambients culturals i lingüístics a començament de segle XX.

a) Distingiuquines posicions polítiques deixen traslluir persones com ara el Marquès de Collera i Aina Cohen.
Aina Cohen representa el regionalisme i el Marquès de Collera representa el nacionalisme.
b) Elpersonatge d'Aina Cohen el podem relacionar amb un personatge real, M. Antònia Salvà, vinculat a l'Escola Mallorquina. Quina crítica vol fer l'autor de M. Antònia Salvà o de l'Escola Mallorquina a...
tracking img