Neolítico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2266 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els processos de Neolització, iniciats en diferents focus geogràfics en uns espais temporals relativament pròxims, que han estat determinants per a l’evolució de la humanitat s’han de contextualitzar i fonamentar en dos esdeveniments previs possibilitadors i facilitadors, al mateix temps, d’una revolució clau en la història humana : la millora climatològica i la implantació, pràcticamentarreu,de “l’homo sapiens sapiens”.
L’ocupació, utilització i concepció de l’espai esdevé un element clau en tots els àmbits ( econòmic, social, mental, religós ) de l’univers cultural que ens és revelat pels diferents marcants de neolització i que seran el punt de partença de sustractes amb permanència i estabilitat, assimilades i expressades de maneres diferents, en la majoria de civilitzacions iuniversos culturals desenvolupats amb posterioritat.
També la comprensió, vivència i concepció del temps assolirà la categoria d’element configurador dels diversos àmbits de l’univers cultural que es va configurant amb el procés de Neolització i també esdevindrà element permanent i definidor d’aspectes claus de civilitzacions posteriors.
Possiblement al llarg de tot aquest procés es va iniciar unaconstant present en la història de la humanitat a partir d’aquest moment : l’augment demogràfic (moment d’implantació del sapiens sapiens a les zones templades[i] ) que serà, a la vegada, causa i conseqüència de transformacions en tots els altres àmbits.
Amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia s’inicia l’economia de producció ( progressivament ocuparà el lloc de l’economia de subsistènciadels caçadors-recol.lectors ) que canviarà radicalment la relació de l’espècie humana amb el medi[ii]. Els humans descobreixen que el medi pot ser manipulat (d’aquesta comprovació en naixeran importants canvis mentals i religiosos, però també aquests canvis poden ser la base de la nova relació amb el medi ). En gran manera els factors demogràfic i econòmic faran que la sedentarització sigui lamillor opció possible d’una nova manera d’ocupar l’espai,. L’opció de mobilitat dels caçadors-recol.lectors no és la més adequada per a la nova situació : l’augment de població redueix l’espai que cal dominar i controlar i afavoreix l’agricultura i la ramaderia (fonts d’alimentació més adequades, segures i estables, que la cacera i la recol.lecció, per a poblacions en procés de creixement ).
Enalguns indrets les primeres aglomeracions de població afavoriran el sorgiment dels primers nuclis urbans ( estretament relacionats amb el nou tipus d’economia ) i de les modificacions socials que aquests nous agrupaments impliquen.
Cal esmentar que la nova economia implica una sèrie de canvis tecnològics importants ( el canvi econòmic obliga al canvi tecnològic ) : noves eines de pedra polida,primers molins de gra, cistelleria i ceràmica,…Algunes d’aquestes noves eines són generalitzades en tots els nuclis neolitzadors i d’altres són més específiques d’indrets concrets i localitzats.
La generalització de la ceràmica ( clar marcant de neolització ) ens posa en la pista d’una novetat econòmica que està en l’arrel d’un canvi social clau : la producció d’excedents, una de les primeres arrelsd’acumulació de riqueses. En aquest punt s’inicia una clara diferenciació social ( també evidenciada per la disposició dels enterraments ) que implicarà l’existència dels primers cabdills i l’aparició de la guerra com a violència institucionalitzada. El creixement de la violència en la societat humana en el procés de Neolització es dedueix a partir d’evidències arqueològiques : signes de violènciaen restes humanes, “armes lítiques” i ciutats emmurallades. Amb la progressiva imposición de l’economia de producció semblen desaparèixer les societats igualitàries dels caçadors- recol.lectors.
La presència humana a totes les latituds ( per primera vegada ) també inicia un nou i cabdal procés en la història de la humanitat : els contactes, migracions, colonitzacions i interrelacions...
tracking img