Modulació jeràrquica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (496 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Modulació Jeràrquica

Sistema de modulació que permet la transmissió de dos fluxos diferents de dades (alta prioritat i baixa prioritat) en un únic flux d’un canal (principalment usat enl’estàndard DVB-T).
Les dades d’alta prioritat es destinen als receptors mòbils i/o portàtils, i a les zones allunyades del transmissor on el SNR és menor. Les de baixa prioritat estan destinades a les zonesproperes al transmissor per a receptors fixes.

Funcionament

En una modulació jeràrquica una constel·lació 64-QAM és vista com la combinació entre un 16-QAM (baixa prioritat LP) i un QPSK (altaprioritat HP). Aquest article es concentra en aquest tipus de constel·lació ja que és la més usada pel fet de tenir un bitrate més elevat.

Té com a entrada dos senyals diferents que s’envien en elmateix canal. Les dos entrades es codifiquen per separat, després es fa una intercalació de bits, i aleshores es procedeix al mapejat del senyal. Cada símbol d’aquest mapejat té 6 bits, els 2 primers sónels de HP i els restants els de LP.

En la recepció, per descodificar el senyal d’alta prioritat només cal discernir entre un del quatre quadrants, per tant, el SNR serà molt gran ja que en ladescodificació de cada símbol, encara que aquest hagi arribat amb un cert error, aquest error afecta majoritàriament als bits corresponents al senyal de baixa prioritat, deixant intactes els de HP.Paràmetres

Hi ha tres paràmetres que descriuen l’esquema d’una modulació jeràrquica: alpha α, i
els ratis de codificació per als fluxos HP i LP.
El paràmetre α, ens indica la distància que hi ha entreels 4 símbols de la QPSK. Pot tenir valors de 1, 2 o 4. Com més gran més cobertura i robustesa tindrem del flux de HP, però serà en conseqüència de una menor seguretat en les dades de LP.

Elsratis de codificació indiquen la quantitat de bits que es posen per a protegir el senyal del soroll. Els dos fluxos es poden codificar amb ratis diferents, es pot protegir molt el de HP i menys el...