Neuro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (897 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat 1: Introducció, història i tècniques
Tema 1: Aspectes històric i conceptuals
1.1. Definició neuropsicologia
Una neurociencia que estudia la relació entre el cervell i la conducta. Conducta= Estudia les respostes observables, les emocions, funcions cognitives complexes, amb el cervell (sobretot neocòrtex) especialment en àrees secundaries i terciàries.
1.2 Neuropsicologia clínica coma especialitat de la psicologia.
Hi ha molta gen a Espanya treballant com a neuropsicoleg, tot i que no hi ha una titulació especifica. S’han format amb màsters, postgraus... . Als EUA i a Holandasi que hi ha una titulació especifica, aquí actualment s’està intentant homogeneïtzar la titulació.

FUNCIONS DEL NEUROPSICÒLEG
FUNCIONS D’AVALUACIÓ
*
* Diagnòstic diferencial
*Delimitació de les funcions preservades i alterades
* Establiment de la línia base
* Eficàcia d’una intervenció
* Seqüeles i repercussions en processos judicials

FUNCIONS DE TRACTAMENT
** Rehabilitació
* Estimulació

FUNCIONS D’ASSESSORAMENT
*
* Al pacient i familiars
* A d’altres col·lectius

FUNCIÓ DE DOCÈNCIA I SUPERVISIÓ

SERVEIS CLÍNICS QUE REMETENPACIENTS AL NEUROPSICÒLEG
NEUROLOGIA:
* Accidents vasculars cerebrals (AVC)(Infarts, hemorràgies)
* Demències (Alzheimer...)
* Altres malalties degeneratives (EM, Parkinson...)NEUROCIRURGIA:
* TCE/Hidrocefàlies/Tumors/Epilèpsia
PSIQUIATRIA:
*
* Depressió
* Esquizofrènia
* Trastorn obsessiu compulsiu (TOC)

MEDICINA INTERNA:
*
* SIDA / Meningitis /Encefalitis
* Confusionals

CARDIOLOGIA:
*
* Anòxia cerebral per aturada cardíaca
* AVC després d’intervenció a cor obert

UROLOGIA:
* Diàlisi o trasplantament renal
PEDIATRIA /NEONATOLOGIA:
*
* Malformacions congènites
* Hidrocefàlies
* AVC
* Tumors, leucèmia
* TCE,...

1.3 APARICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA NEUROPSICOLOGIA

La neuropsicologia...
tracking img