Nutrientes

Páginas: 4 (768 palabras) Publicado: 7 de junio de 2011
¡
Els nutrients són les substàncies aprofitables dels aliments, o allò que aporta l'aliment per dir-ho d'altra manera, i que són aprofitades per les cèl·lules aportant a l'organisme materials,energia i regulant-ne les funcions. Hi ha nutrients complexos, com ara les proteïnes, que estan formades per aminoàcids, i d'altres de senzills com la glucosa. En els nutrients complexos, l'organismetrenca els enllaços que uneixen les molècules entre si per descompondre-les i poder absorbir els nutrients. Els nutrients són les proteïnes, els glúcids, els lípids (o greixos), lessals minerals,les vitamines i l'aigua. Els nutrients poden tenir tres funcions:

▪ Funció energètica: Són els glúcids, lípids i proteïnes (secundàries). Aporten a l'organisme l'energia necessària per dur a terme les sevesfuncions.
▪ Funció plàstica: Són les proteïnes i alguns minerals com ara el calci. Aporten al 'organisme els materials que necessita per formar i renovar les estructures corporals.
▪ Funcióreguladora: Són l'aigua, les vitamines i la majoria de minerals. Aconsegueixen que les reaccions químiques del cos es produeixin en el moment i la velocitat adequada.
Un nutrient és una molècula petitaque resulta de la digestió del aliments, i que les cèl·lules poden utilitzar com a font d'energia i de matèria. N'hi ha de dos tipus: inorgànics i orgànics

Nutrients inorgànics

▪ Aigua.Representa el 60-80% del pes del cos humà. Nombroses funcions:
▪ Medi on es produeixen reaccions metabòliques.
▪ Regular temperatura corporal
▪ Sals minerals. Nutrients formats per elementsmetàl·lics i no-metàl·lics.
▪ Funcions reguladores (majoritàriament)
▪ Funcions estructurals

Nutrients orgànics
▪ Glúcids. Nutrients més abundants d'aliments vegetals. aportar energia de maneraimmediata.
▪ Lípids. Grup més divers de nutrients no solubles en aigua.
▪ aportar energia
▪ aïllant
▪ reserva energètica (en animals)
▪ Proteïnes. Macromolècules formades per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Los Nutrientes
  • nutrientes
  • Nutrientes
  • Los Nutrientes
  • nutrientes
  • NUTRIENTES
  • Nutrientes
  • Nutrientes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS