Pac 1 percepció

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1557 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ
Semestre març 11 - juny 11

Prova d’Avaluació Contínua – PAC1

ANA ARREDONDO QUIÑONES ... PAC 1 ...
1.- Contesta les següents preguntes a) Explica les diferències entre el processament dirigit per les dades (o processament de baix a dalt) i el processament guiat per conceptes (o processament de dalt a baix) en el reconeixement de cares humanes.

El procés debaix a dalt esta guitat per les dades, així doncs pel reconeixement de cares primer ens fixaríem en els elements que formen la cara, ulls, nas, boca, front, per unir tots aquests elements i tenir una composició del tot que estem veiem, la cara. Recorrem a aquest mètode per cares que no hem vist abans o fa temps que no veiem. També si les condicions ambientals son escasses recorrerem a aquest mètode,ex: poca llum El procés de dalt a baix esta guiat per conceptes, no cal que ens fixem en tots els detalls per reconèixer la cara, si ja la hem vist abans, només caldrà mirar els ulls o la boca per reconèixer la cara, la nostra ment completa la resta d’elements. Ex: si ens trobem en una plaça amb molta gent i busquem una cara familiar buscarem trets característics d’aquesta, com ara color d’ulls,forma del nas, no cal que ens fixem en tots els detalls de totes les cares per trobar la que volem. Si les condicions ambientals son bones, ex: llum de dia, o lloc ben il·luminat farem servir aquest mètode.

b) Posa un exemple de la vida real i identifica en aquest els dos tipus de processament Baix a dalt: hem de recórrer a aquest procés per determinar si una persona es home o dona; recolliremles dades que ens aporta el seu cos: si te pits, forma del cos, si te nou..., ens guiem per dades visuals. Com si féssim un puzle per primera vegada, encaixem peces poc a poc per tenir un tot. Dalt a baix: algú que ha llegit molts còmics sabrà que el dibuix d’una bombeta a sobre d’un personatge significarà que ha tingut una idea. No calen dades, tenim el concepte que una bombeta encesa significaque algú ha tingut una idea. Seguint amb l’exemple del puzle, faríem servir aquest procés quan tornéssim a fer el mateix puzle per segon o tercer cop, ja coneixem les peces i les anem col·locant al seu lloc sense pensar.

PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ
Prova d’Avaluació Contínua 1 Ana Arredondo Quiñones 2. – Contesta les següents preguntes a) Què s’entén per patrons perceptius? Patró es un terme quedesigna l’estímul de referència amb relació al qual el subjecte ha de fer una comparació, per tant el patrons de percepció, serien un conjunt de destreses ràpides de reconeixement. b) Com hi intervenen les experiències i expectatives en la construcció de patrons perceptius? Les experiències poden crear expectatives que ens preparen per percebre d’una forma determinada segons les nostresvivències; així doncs els patrons perceptius seran diferents en cada persona. I això en un futur marcarà el que voldrem, o esperem veure en una situació determinada la majoria de vegades es mes fàcil i ràpid el procés perceptiu.

c) Posa un exemple de patró perceptiu de la vida real i explica quines són els avantatges de poder disposar d’aquests.

Un policia que percebi una actitud sospitosa baixarà lesmans automàticament a la seva arma, encara que no estigui de servei i no porti pistola la buscarà; per experiències prèvies te un patró de percepció que el fa actuar de forma automàtica en busca de la seva arma. De la mateixa manera que un atleta en competició sortirà corrent en sentir el tret de sortida. L’avantatge de disposar dels patrons perceptius es que ens fan ser mes eficients, fan quereaccionem abans davant d’estímuls determinats, i a entendre que es allò que ens envolta; a més, relacionat la pregunta amb les expectatives, aquestes en ajuden en la nostra vida quotidiana atès que al món hi ha moltes coses que hem de reconèixer i moltes coses que “estan on han d’estar” cosa que ens facilita la percepció.

d) En quines professions és especialment important disposar d’uns bons...
tracking img