Pac 3: percepció auditiva i percepció tactil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1777 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PERCEPCIÓ AUDITIVA I PERCEPCIÓ TÀCTIL

• Presentació

• Enunciats

• Materials

• Criteris d’avaluació

• Format

• Data límit de lliurament

PRESENTACIO

Aquesta PAC consta de dues parts, a través de les quals es treballaran aspectes fonamentals dels mòduls 3 i 4 de l’assignatura: Percepció auditiva i Percepció tàctil.

En la primera part estractarà la percepció auditiva. En primer lloc analitzarem els paràmetres físics del so i els seus correlats psicològics, relacionant ambdós amb el processament neuronal. Tot seguit revisarem alguns aspectes concrets de l’anatomia funcional del sistema auditiu posant-les en relació amb un dèficit auditiu concret. La segona part tracta sobre la percepció tàctil. Per un costat analitzarem lescaracterístiques d’alguns receptors tàctils i per l’altre introduirem la percepció dels membres fantasma. En relació amb aquest peculiar fenomen perceptiu, treballarem un article científic que ens mostra una tècnica particular per tractar el dolor “fantasma”.

PRIMERA PART: PERCEPCIÓ AUDITIVA

1. Digues si la següent afirmació és correcta o incorrecta raonant la teva resposta: les freqüènciesfísiques de les ones sonores no contenen tons diferents.

[pic]

2. Què vol dir la següent afirmació: “la membrana basilar té una organització tonotòpica”. Què passa en aquesta membrana quan escoltem tons complexes? Pots il·lustrar la teva resposta amb un dibuix o una imatge?

[pic]

3. Anàlogament al que passa a la membrana basilar, podríem parlar d’una organització tonotòpica al cervell?Relaciona la teva resposta amb el concepte de plasticitat neuronal esmentant breument algun estudi que aporti evidència a favor de la teva resposta.

[pic]

4. Observa la següent imatge. Localitza les diferents estructures del sistema auditiu i completa la taula:

|1 |Canales Semicirculares |
|2 |Utrículo |
|3|Sáculo |
|4 |Helicotrema |
|5 |Cóclea |
|6 |Nervio Coclear |
|7 |Nervio Vestibular |
|8 |Ganglios Vestibulares |
|par ? |ConductoAuditivo Interno |
|9 |Subcupular meth work |
|10 |Sensory cilis |
|11 |Otoconia |
|12 |Gelatin layer |
|13 |Striola |
|14 |Type I sensory cell|
|15 |Type II sensory cell |
|16 |Vestibular Nerver |

5. Tenint en compte l’estructura analitzada a la pregunta anterior, esmenta quina malaltia o síndrome de causa desconeguda pot provocar pèrdues d’audició per acumulació excessiva de líquid a la còclea o als conductes semicirculars.

[pic]SEGONA PART: PERCEPCIÓ TÀCTIL

Llegeix atentament l’article sobre el tractament del dolor en els membres fantasma (Adjunt: Size reduction using Mirror Visual Feedback (MVF) reduces phantom pain, Ramachandran, Brang, i McGeoch, 2009) i respon a les qüestions plantejades.

6. Què és el dolor dels membres fantasma?

7. Explica el procediment que van idear Ramachandran i els seuscol·laboradors per tal de restaurar la congruència entre les ordres motores i el membre fantasma de DS.

8. a) Resumeix la tècnica que utilitzen en l’article per explorar si poden “encongir” el membre fantasma de DS i esmenta el resultat obtingut en aplicar aquesta 2na tècnica?
b) Segons discuteixen Ramachandran i els seus col·laboradors, en un sentit ampli, quines implicacions teòriques tenen...
tracking img