Pautes pel comentari de text

Páginas: 2 (431 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2010
COMENTARI DE TEXT
[pic]
LLEGINT UN DOCUMENT HISTÒRIC
Preparació: El punt de partida és sempre la lectura atenta del text, i també subratllar-ne les idees mes importants. [Abans de llegir el textconvé numerar les línies per a situar les referències que es facin al comentari].

1. ENQUADRAMENT (o classificació) DEL TEXT
   * NATURALESA del text (què és el text?): memòries, carta, crònica,premsa, fragment d'obra literària, llei, tractat, ...
   * TEMA a què es refereix el text.
   * AUTOR i lloc de redacció [geogràfic i social], (qui i on?)
   * és important fer referència a laCRONOLOGIA (quan?). Si no està datat s'han d'establir quins elements ajuden a fixar una data aproximada (referències a fets històrics coneguts, lèxic utilitzat, topònims, persones i institucions,evolució de la tècnica...).
   * DESTINATARI: (a qui va dirigit?) persona, col.lectiu, públic o privat, internacional o local, ...
   * CONTEXT HISTÒRIC: circumstàncies en que va ser escrit: com iperquè?

2. ANÀLISI DEL TEXT: (com és el text?)
Consisteix en una sinopsi de les idees principals del text, alhora que s'identifiquen i s'aclareixen els noms propis, les dades, les institucions i elspersonatges que s'hi citen.
   * Cal evitar la posició còmoda de copiar les frases del text que ens semblen més importants.
   * S'han d'ordenar les idees principals i exposar-les amb paraules pròpies(dos mètodes: lineal i lògic).

3. COMENTARI (Interpretació) DEL TEXT: (autenticitat, veritable/fals, silencis, interès?)
A partir dels punts anteriors i dels propis coneixements (que s'han dereforçar consultant un manual o bibliografia especialitzada), s'ha de comentar críticament el text, valorant:
   * entorn històric: consisteix a centrar-se en el moment històric a que fa referència eldocument i a explicar a què responen i com cal situar les idees que hi surten.
   * En aquest apartat s'ha de relacionar el contingut del text amb els propis coneixement històrics, i emmarcar-lo...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentario de texto-pautas
  • Pautas Para Un Comentario De Texto
  • Pautas comentario de texto historico
  • Pautas para el comentario de texto
  • pautas comentario de texto
  • PAUTAS PARA EL COMENTARIO DE TEXTO
  • Pautas comentario de texto
  • Pautas para hacer un comentario de texto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS