Peste

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (689 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA MUERTE NEGRA EN SUECIA para ELSA ROEVEN....

http://www.vallenajerilla.com/berceo/lopezjara/muertenegra.htm

Rykten om en fruktansvärd epidemi, framkom förment i Kina,som via Centralasien hade spridit sig till Indien, Persien, Mesopotamien, Syrien, Egypten och mindre Asien kom till Europa i år 1346. Se hela regioner som hade varit avfolkade, så tills påve Klemens VIi Avignon är intresserad av ämnet och samla in de rapporter som kommer, beräknas som antalet offer vara nästan tjugo - fyra miljoner människor. Men eftersom sedan omedvetna om begreppet smitta, detutan alarm i Europa när pesten infördes i Italien av genuesare och venetianska fartyg kommer från Svarta havet. Pesten visas i Italien i oktober av 1347 och efter januari redan har trängt igenomFrankrike via Marseille och nått till norra Afrika. Black Rat går bra passagerarfartyg, förlängning av farbara floder och kuster. Samtidigt inträngande Spanien Italien når ROM och Florens, och anländer iParis i juni 1348, passerar lite senare till England genom Engelska kanalen. Att samma sommaren når Schweiz och öst utökar Ungern.

I 1349 pesten igen i Paris, utökar genom Kenilworth, Flandern ochNederländerna. England träffar till Skottland och Irland samt Norge där, från England, blir ett spökskepp med en last av ull och alla döda besättningen grund nära om Bergen. Från Norge utökar epidemiskaSverige, Danmark, Preussen och Island, även upp till Grönland. Det lämnar en underlig påse med immunitet i Böhmen och når Ryssland i 1351, även om det första utbrottet hade redan sänt nästan överallti Europa i 1350.

Den stora die-off

Även om antalet offer sträckte sig från en femtedel av befolkningen på vissa platser upp till nästan totala utrotningen i andra, har moderna vetenskapsmänkommit att acceptera som mer grov uppskattning den siffra som ger Froissart i hans krönika, en tredjedel av befolkningen, ca, från Indien till Island. Faktiskt tog Froissart denna bild av San Juan...
tracking img