Piaget i kohlberg

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2782 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic][pic]

Índex

Introducció........................................................................... 3

Context històric J.Piaget i L.Kohlberg................................. 4

Principals teories de Piaget................................................. 6

Principals teories de Kohlberg............................................ 7

Pervivència actualPiaget.................................................... 9

Pervivència actual Kohlberg.............................................. 10

Tipus de teràpia que apliquen ambdós............................. 11

Conclusió.............................................................................12

Bibliografia............................................................13

Introducció

En aquest treball ensproposem tractar els següents aspectes de Piaget i Kolhberg:

· Moment històric en que apareix l’escola/corrent.

· Les principals teories d’ambdós.

· La pervivència actual.

· Tipus de teràpia que aplica cadascún.

Parlarem dels diferents aspectes de cadascú, uns en conjunt i d’altres per separat.

Context històric J.Piaget i L.Kohlberg

El context és el mateix per ambdós ja que lacorrent és la mateixa essent Kolhberg deixeble de Piaget.

Jean Piaget es dedica a la psicologia genètica que forma part del corrent de l’ “Escuela de Ginebra”.

La psicologia genètica no va sorgir ni deu el seu desenvolupament històric a la problemàtica pedagògica, ja que el seu objectiu va ser el d’un programa relatiu a descobrir les condicions de constitució i validació del coneixement i enparticular, del coneixement científic

Atès que l’origen de la Psicologia Genètica com a disciplina estaria lligada a la problemàtica epistemològica, s’entén:

- Que hi hagi distància entre ella i la psicologia del nen no té pretensions d’aprofundir molts aspectes del coneixement infantil.

- La problemàtica d’aprenentatge apareix en un principi en relació a problemesepistemològics, el que impedeix reduir la problemàtica de l’aprenentatge a la psicologia genètica.

Constructivisme: El constructivisme s’oposa al innatisme i també al empirisme. Tant l’objecte de coneixement com el subjecte mateix es construeixen en el marc de la relació epistèmica.

Interaccionisme: Moviment dialèctic entre subjecte i objecte que genera la construcció del coneixement.

Realismecrític: L’objecte existeix com a tal, la qual cosa és evident pel consens intersubjectiu, cosa que no vol dir que coneguem el món tal com és, perquè els objectes observats cobren dignificat dins del subjecte quan aquest és assimilat dins dels seus esquemes.

[pic]

Principals teories de Piaget

Tota teoria del desenvolupament està obligada a reflectir l'intent de relacionar els canvis en elcomportament amb l'edat del subjecte, és a dir, les diferents característiques del comportament han d'estar relacionades amb les etapes concretes del creixement.

Les lleis que normalitzen les evolucions entre aquestes diferents etapes del desenvolupament també han assemblar i identificar-se. Les principals teories evolutives són la teoria freudiana (personalitat i la percepció) raó de Piaget. Les duesrevelen el desenvolupament de l'ésser humà en l'activitat de les variables ambientals i biològiques.

Piaget basa les seves teories sobre l'aprenentatge des del naixement dels éssers humans, encara sense estímuls exteriors. Durant tot aquest aprenentatge el desenvolupament coneixedor passa per quatre etapes ben diferenciades en funció del tipus d'ús o operacions lògiques que es puguin o nocomplir:

A la primera etapa, la de la intel·ligència sensomotriu (moviments i sensacions) va del naixement als 2 anys mes o menys, el nadó realitza moviments reflexos aïllats i no una conducta coordinada, pos això encara no té la formació de les seves pròpies idees o de la capacitat per manejar símbols.

En la segona etapa, del pensament preoperacional (abans dels seus actes) abasta des dels...
tracking img