Pilotes

Páginas: 4 (884 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2011
PILONS
Els pilons o sistema per pilotatge, és una tipus de fonamentació profunda de tipus puntual, que es clava en el terreny buscant sempre l'estrat o resistent capaç de soportar les càrreguestransmesses.

Sistemes d'execució de pilons
Formigonats in situ
▪ Pilons de desplaçament, Els pilons de desplaçament es realitzen clavant en el sòl per mitjà d’un martinet, una camisametàl·lica de secció circular corresponent al diàmetre nominal del piló. És evident que l’aplicació d’aquest tipus de piló es circumscriu a sòls fluixos que permetin la penetració de la camisa.
Diàmetreshabituals: 30, 35, 45, 55 i 65 cm.
La paret de la camisa haurà de tenir un gruix superior a 2mm.

▪ Pilons d'extracció, es realitzen, per mitjà de màquines perforadoresespecialit-zades, en sòls que presenten un grau de consistència tal que no permet la seva perforació per mitjà del desplaçament provocat per el impacte d’una massa o quan es precís treballar sense produir gairesvibracions ni sorolls.
El sistema d’extracció permet realitzar pilons de diàmetre superior als de desplaçament. Les mesures habituals responen a la sèrie 45, 55, 65 i 85 cm de diàmetre. Elspilons de 100, 125 i 150 cm son considerats de gran diàmetre. Actualment es poden realitzar pilons de fins a 250 cm de diàmetre.
Es perforen sempre amb camisa aquesta es desplaça per gravetat capel fons de la perforació a mesura que s’extreuen les terres. La verticalitat de la excavació es garanteix pel sistema de guiat de la cullera. L’operari estableix i controla la verticalitat de lamàquina des de la cabina.

▪ Pilons perforats, són aquells en els que l’extracció de les terres es realitza sense encamisar. Hi ha tres tipus: CPI-6, CPI-7 i CPI-8.
Longitud de lesarmadures: una llargària mínima corresponent al més gran dels valors següents; 6 metres ò 9 diàmetres del piló.
Diàmetres habituals: 45, 55, 65, 85, 100 i 125 cm.

Prefabricats, es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pilotes
  • Piloto
  • pilotes
  • piloto
  • Piloto
  • Piloto
  • PILOTES
  • Pilota

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS