Plan de comunicación centro comercial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (437 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Plà de comunicació centre comercial Illa Diagonal

| Clients cotidians del centre | Propietaris botigues (Clients directes del centre) | Clients ocasionals (Públic en general) | Àread’influència del centre Illa |
Quantificació | 340 | 204 | 5.507.813 persones que habiten a la provincia de Barcelona. | 1ª àrea d’influència: les Corts amb 82.588 habitantes.
2º Barcelona amnb1.621.537 d’habitants
3ª Barcelonés amb 2.251.600
4ª Baix Llobregat amb 794.000 |
Definició | Persones que acudeixen asiduament al centre | Persones que tenen una botiga dins el centre, són clientsdirectes del centre | Totes les persones que poden visitar el centre | Persones que viuen aprop del centre i per tant ténen més opció d’anar-hi. |
Anàlisi de les necessitats | Compres de lasetmana, passejar… | Vendre | Visitar, trobar allò que buscaven | Comprar allò que necessiten. |
Definir objectius de comunicació | Seguexin comprant al centre | Seguixin tenint la botiga al centre i ques’incorporin nous clients | Que vinguin al centre a fer les seves compres. | Que no només vinguin perquè els hi queda a prop, sinó perquè és la millor opció |
Definir estrategia | Fidelitzar alclient amb una tarjeta de punts. | Publicitar les botigues de la Illa de forma gratuïta | Alicients en temes economics. | Fer activitats lúdiques per atraure aquest public. |
Definir la táctica |Enviar a casa la tarjeta gràcies a la base de dades que s’haurà creat anteriorment. | La publicitat (revistes importants del sector)anirà acompanyada d’un alicient, p.ex: un obsequi per visitar la botiga.| Oferir el pàrquing gratuït per a les persones que no saben quin centre escollir.Berenars gratis de 17:00-19:30(café+pasta) entre setmana. | Concerts, exposicions, activitats- bressols pernens,pantalla on projectin futbol per a què els homes companyin a les dones a comprar. |

La Illa Diagonal es el primer centre comercial i financer urbà del estat español, es va crear per acabar de...
tracking img