Política educativa en españa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2812 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Prof. Dra. M. Carmen Morán de Castro Dpto. Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social

Contidos

.

Bloque 2 Documentos de traballo
Doc. 8 Doc. 9 Rivas, J.I. (2004). Política educativa y prácticas pedagógicas. Barbecho, Revista de Reflexión Socioeducativa, 4 septiembre-junio, 36-43. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)(BOE 4-5-2006). Preámbulo.

Doc.10 MEC (2010). Objetivos de la educación para la década 2010-2020. Plan de acción 2010-2011 (pp. 3-25) Consultado o 2 de setembro de 2011 en
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/ plan-de-accion-2010-2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad

Doc. 11 MEC (2009). Perspectiva histórica de la educación en España. En MEC, Informe del SistemaEducativo Español 2009 (pp. 17-37 e 69-72). Consultado o 2 de setembro de 2011 en https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13559.

M. C. Morán de Castro

Master en Profesorado de E. Secundaria…

USC

1. A educación, un dereito da cidadanía

1. Dereito á educación
Conquista social inserida no marco das políticas sociais dos Estados.
DUDDHH
– Art. 26

ConstituciónEspañola 1978
– Art. 27

LODE (3/06/1985) LOXSE (3/10/1990) LOPEGCE (17/03/1995) LOCE (23/12/2002) LOE (3/05/2006)
M. C. Morán de Castro Master en Profesorado de E. Secundaria… USC

Política social – Política educativa
Política do Estado
Económica Seguridade Social
Vivenda Saúde

Educación

Benestar


6

Política social

Iniciativas da sociedade
que organiza os seus RECURSOSpara cubrir/atender

necesidades (básicas) dereitos cidadáns
en función de cómo son Saúde Educación Traballo Xubilación digna Vivenda …

CONCEBIDAS Baremo de “civilización” das sociedades avanzadas

Medio ambiente Igualdade de xénero Matrimonios homoxesuais7

Política social

Iniciativas da sociedade
que organiza os seus RECURSOS para cubrir/atender

que responden aPlanificación, deseño

onde se manifestan as

intencións
que clarifican a orientación ideolóxica Saúde Educación Traballo Xubilación digna Vivenda …

necesidades (básicas) dereitos cidadáns
en función de cómo son

CONCEBIDAS Baremo de “civilización” das sociedades avanzadas

Medio ambiente Igualdade de xénero Matrimonios homosexuais8

Política social

Iniciativas da sociedadeque organiza os seus RECURSOS para cubrir/atender

que responden a un

Planificación, deseño
será executado como

onde se manifestan as

intencións
que clarifican a orientación ideolóxica Saúde Educación Traballo Xubilación digna Vivenda …

necesidades dereitos cidadáns
en función de cómo son

Plan Programa Proxecto Actuación

CONCEBIDAS Baremo de “civilización” das sociedadesavanzadas

Medio ambiente Igualdade de xénero Matrimonios homosexuais9

1. Política educativa

Política Educativa
Fuente: Rivas Flores Ignacio (2004). Barbecho, revista de reflexión educativa, nº 4. Reelaborado por Germán Vargas.

PROBLEMAS, DEMANDAS SOCIAIS/ PRACTICAS EDUCATIVAS / INTERESES ECONÓMICOS…

Ideoloxía proxectos concretos Sociais Políticos Culturais
Racionalismo(prox. Ideolóxico /cutural)

PENSAMENTO PEDAGÓXICO

Lóxica interna

DECISIÓNS POLÍTICAS Decisións Administrativas
lóxica do control e homoxeneidade
Materialización regulamentación de propostas

Modernidade
(prox. Cultural /económico)

PRÁCTICAS PEDAGÓXICAS

Liberalismo
(prox. Económ./polít

REALIDADES / TRADICIÓNS SOCIAIS, CULTURAIS, POLÍTICAS, ECONÓMICAS…

ConstituciónEspañola (1978) art. 27 Práctica

Artigo 27 da Constitución Española

Constitución Española (1978) art. 27

Orientación política do s. educativo
Grandes principios ideolóxicos aceptados como valores básicos

equilibrio

Orientación progresista “Igualdade na ensinanza” UCD AP PNV

Orientación conservadora “liberdade de ensinanza” CiU PCE PSOE
USC

M. C. Morán de Castro

Master en...
tracking img