Politicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3696 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ:

Alemanya vs França, aquest es el punt de partida del treball que veurem a continuació. Aquests dos països, aquestes dues potencies mundial en molts sector,les compararem en el que fa referència a les polítiques familiars, en concret a la natalitat que hi ha en cada un d’aquests països i les polítiques que es desenvolupen dins d’aquests.
Aquest treball vol apropar una mica mésaquest dos països en el tema de polítiques familiars. En uns anys de crisis tant profunda que es viu en tot el mon, la gran preocupació de molta gent es la seva estabilitat, la de ells i la de la seva família, per tant a l’hora de treballar moltes persones volen garanties. Garanties per a poder mantenir a la seva família, tenir més fills i poder seguir treballant. Un dels grans problemes de lespoblacions actualment es el seu envelliment, això be provocat per la baixa taxa de natalitat que hi ha en molts països, per exemple, la taxa de fecunditat d’Alemanya es del 1.41% per dona[1]. Aquesta es una taxa molt baixa, i des de els governs han de procurar que la gent jove no tingui por de tenir fills, i per això s’ha de aconseguir que la conciliació entre família i feina sigui lo més ràpid i bonapossible.
Aquest treball el vull realitzar per comprovar la diferencia que hi ha entre Alemanya-França en comparació amb Espanya. Es cert que el treball es titula Alemanya vs França, perquè, certament veurem les diferencies ( si es que ni han ) entre els dos països, però jo indirectament vull veure quanta es l’avantatge que ens porten aquestes dues potencies o si es al reves, si som nosaltres quien relació amb les polítiques social i concretament amb les polítiques familiars els i anem al davant.
Aquest treball constarà de cinc apartats els quals ara exposaré breument:
o INTRODUCCIÓ
o MARC TEORIC: apartat on explicarem els conceptes bàsics per a desenvolupar el treball.
o METODOLOGIA: com es desenvoluparà el treball, les fons d’informació ques’utilitzaran...
o DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS: en aquí descriurem tots dos països en el que fa referència a les seves polítiques familiars i en concret en la natalitat.
o CONCLUSIONS: en aquí podrem treure conclusions de la comparació entre els dos països i el per que d’aquestes diferencies.
1. MARC TEÒRIC:

En aquest treball apareixen una sèrie de conceptes que continuació els detallaremper una millor entesa del treball.
❖ Política social: definit d’una forma rapida i entenedora podem dir que la política social es la forma de intervenció del estat en la societat civil.
❖ Política familiar:
❖ Taxa de natalitat: reflexa el número de naixements d’una població per cada mil habitants en un any.
❖ Taxa de fertilitat: Aquesta variable dona la mitjana de fillsque naixerien en el cas de que totes les dones visquessin fins al final de tots els seus anys fèrtils i tingues in els fills que per mitjana han de tenir segons la seva edat.

A més de explicar una mica els dos països que em triat per a fer el treball:
❖ ALEMANYA: és un estat de l'Europa central que forma part de la Unió Europea, anomenat oficialment República Federal d'Alemanya. Limitaal nord amb el mar del Nord, Dinamarca i el mar Bàltic; a l'est amb Polònia i Txèquia; al sud amb Àustria i Suïssa, i a l'oest amb França, Luxemburg, Bèlgica i els Països Baixos. Durant la major part de la seva història, Alemanya va ser un terme geogràfic utilitzat per designar una àrea ocupada per diversos estats. Es va convertir en un estat unit durant 74 anys (1871-1945), però va ser dividit alterme de la Segona Guerra Mundial en la República Federal d'Alemanya (RFA —BRD—, coneguda com a Alemanya Occidental) i la República Democràtica Alemanya (RDA —DDR—, coneguda com a Alemanya Oriental). El 3 d'octubre del 1990, la RDA i la RFA es reunificaren, de manera que Alemanya va tornar a ser una nació unida. Berlín n'és la capital i la ciutat més important. També passen del milió...
tracking img