Preguntes sobre la psiconàlisi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1066 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PsicologiaLa psicoanàlisi

S. Freud va néixer el 6 de maig de 1856 a Freiburg (República Txeca) i va morir a Londres el 3 de setembre de 1939.

Freud va fer medicina, pero també tenia interes per els idiomes.

En 1933 quan Hitler va ser anomenat canciller d'Alemanya va començar la demostració d'odi cap els jueus i les obres de Freud van ser cremades, en “la gran crema dellibres no alemanys a Berlin” . Quan les tropes nazis envaeixen Àustria, Freud va tenir que exiliar-se cap a Londres.

Per Freud el incoscient es la part oculta i desconeguda de la nostra personalitat, es el comportament innat, espontani i invariable dels individus. El conscient es la la part que ens lliga amb el món exterior i que coneixem, o sigui, que ens n'adonem. I el preconscient es lapart on es troben els records incoscient però que fàcilment poden tornar a ser conscients.

L'allò és la par més antiga de la nostra personalitat i font de tota l'energia menta. És totalmet incoscient i primitva, l'allò no té principis morals ni actia pensant en els altres, només actua d'acord am bel principi de plaer. El jo té com a finalitat el contacte amb la realitat i l'autoconservacióenfront d'aquesta realitat exterior, el jo actua per considerar les consequències dels actes. I el superjò representa la
consciència i les pautes morals, és a dir el punt de referència moral de la persona.

El jo regeix el principi de realitat i s'oposa al principi del plaer de l'allò, el jo és qui controla el parlar, el pensamient, els moviments i les tensions psíquiques internes deles persones, el jo té contactes del conscient, l'incoscient i el preconscient.

L'allò regiex el principi de plaer, és a dir qie ña seva conducta va únicament encaminada a aconseguir el plaer i evitar les coses desagradables.

La repressió es la encarregada de frenar els impulsos de l'allò i la racionalització s'encarrega de inventar-se arguments racionals per justificar laconducta que exigeix l'allò.

La negació de la realitat s'encarrega de negar un fet de la realitat o deformar la realitat vol dir no acceptar les coses com son. La projecció s'encarrega de veure en els altres sentiments o idees propis d'un mateix però que no es volen acceptar i la regressió és la forma més senzilla de demostrar l'immaduresa.

La reacció s'encarrega de manifestar unaconducta externa contrària a un sentiment o afecte refusar i la sublimació s'encarrega de canviar l'objectiu cap a finalitats que socialment siguin acceptades i per tant tolerades pel superjò.

L'instint per Freud es la represnetació d'una mena de força o energia constant que prové de dins del cos i que estan a la frontera entre la part psíquica i la biològica. Un instint té un origen, unobjecte i una finalitat.


La libido per Freud es la força de l'instint sexual són instints que regeixen el principi del plaer.

Els institns bàsics que tenin es el de l'autoconservació i el sexual, en el d'autoconservació es el instint que tenim per sobrevivir en el món les coses més bàsiques que tenim i el sexual es el de satisfacció d'organs de la zona erogena.

Lasexualitat infantil passa per 5 etapes : la fase oral, la fase anal, la fase fàlica, la fase de latència i la pubertat.

El Complexe d’Èdip es la etapa normal del creixement d’un nen o nena que es caracteritza per una sèrie de sentiments de tipus eròtic envers el progenitor del sexe oposat produeix al voltant dels 4-5 anys.El Complex d’Electra és alguna cosa molt comú entre la majoria de lesnenes en algun moment de la infància.

Freud per arribar a l'nconscient interpretava els somins perque els somnis son manifestacions de l'inconscient i per tant son un cami privilegiat per coneixer l'incoscient de les persones.

El contingut manifest es allò que recordem d'un somni: sitauacions estranyes, inconnexes, sense lògica, que poden ser agradables o desagradables....
tracking img