Principis concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolars,

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (702 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Per a què serveix una teoria? Coneixes alguna teoria sobre l’educació, potser per la teva formació prèvia?
Una teoria és un estudi que corrobora o desmenteix un fet.
L’existència de hipòtesissobre un determinat tema fa que es vulguin fer estudis o anàlisis per tal de resoldre els dubtes i, arribar a una conclusió concreta o, en aquest cas, teoria.

2. Alguna de les teoriesconegudes per tu és una teoria psicològica?
Conec la teoria evolutiva de Piaget, la teoria del vincle de Bowlby, i les etapes de la moral de Kolhberg. Penso que totes tres tenen relació amb una teoriapsicològica ja que parlen d’una evolució que es fa des de la infantesa fins a arribar a ser un adult. En tot aquest camí, les persones canvien psicològicament, es fan més madurs, més intel·ligents... i enn conclusió, es construeixen una identitat, a partir d’unes creences, normes i valors

3. Quin valor pot tenir la teoria en la pràctica professional del mestre?
Conèixer diferents teories sobrel’educació ens enriquirà com a mestres. Podrem basar la nostra ensenyança en algun mètode concret que sabem que ja ha sigut provat i en conseqüència demostrarem que ens serà efectiu quan realitzem lanostra activitat educativa.

4. Pren nota de les paraules o conceptes que et resultin difícils d’entendre.
Eclèctic: Que admet diferents gèneres, diferents opinions. Eclèctic en literatura, enpintura, en religió.
Trets idiosincràtics: Peculiaritat de la constitució física o mental d’ algú, temperament personal. 
Psiquismes humans: Conjunt dels trets característics de la psique d’un individu,d’un grup social, etc.
Psique: Conjunt de les facultats psíquiques i intel·lectuals d’una persona.

Aquests han sigut els mots que durant la lectura no he entès. Els he buscat al DIEC(Diccionari de l’Intistut d’Estudis Catalans), alguns només la paraula clau com amb ‘’trets idiosincràsics’’ que no he trobat la informació que necessitava així que he buscat, idiosincràsia. Després de...
tracking img