Prolog

Páginas: 4 (814 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2012
1. Обща характеристика на езика
Лекционен курс “Въведение в Пролог”

2
доц.д-р С.Стоянов 20.1.2011 г.

Една програма на Пролог
излизам :- слънчево, свободенДен, добреСъм. излизам :- досадно.отивамНаРабота :- делник, добреСъм. оставамВЛеглото :- вали, свободенДен. оставамВЛеглото :- болен. свободенДен :- събота. свободенДен :- неделя. делник :- понеделник. делник :- вторник. делник :-сряда. делник :- четвъртък. делник :- петък.

3
доц.д-р С.Стоянов 20.1.2011 г.

Текст като правила
Излизам ако е слънчево и имам свободен ден и съм добре. Излизам ако ми е досадно. Отивам на работа акое делник и съм добре. Оставам в леглото ако вали и имам свободен ден. Оставам в леглото ако съм болен. Свободен ден е събота. Свободен ден е неделя. Делник е понеделник. Делник е вторник. Делник есряда. Делник е четвъртък. Делник е петък.

4
20.1.2011 доц.д-р г. С.Стоянов

Кратка история на Пролог

Първи интерпретатор на Пролог (Colmerauer and Roussel)

1972

1977

1980s/1990s

2005 5
20.1.2011 доц.д-р г. С.Стоянов

Кратка история на Пролог

Реализация на DEC10 компилатор (Warren)

1972

1977

1980s/1990s

2005

6
20.1.2011 доц.д-р г. С.Стоянов

Кратка историяна Пролог

Разпространение в Европа и Япония

1972

1977

1980

1980s/1990s

2005

7
20.1.2011 доц.д-р г. С.Стоянов

Кратка история на Пролог

Използва се за разработване наинтерфейс на естествен език в International Space Station (NASA)

1972

1977

1980s/1990s

2005

8
доц.д-р С.Стоянов 20.1.2011 г.

Възможности на Пролог
• Езикът за програмиране Пролог поддържа иреализира мощни идеи, теоретично разработени в теорията на логическото програмиране • Някои от най-съществените са следните:
▫ Използване клаузи на Хорн за представяне на знания ▫ Декларативен стил напрограмиране ▫ Използване на декларативна и процедурна семантика ▫ Метапрограмиране

9
доц.д-р С.Стоянов 20.1.2011 г.

Синтаксис на Пролог
заключение :АКО условие1 И...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • prologo
  • Prologo
  • Prologo
  • Prólogo
  • Prolog
  • El prologo
  • Prologo
  • prologo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS