Psicobiologia

Páginas: 10 (2319 palabras) Publicado: 17 de marzo de 2012
PSICOBIOLOGIA

Explica les característiques de la ressonància magnètica cerebral (bases, quin tipus d’informació aporta i quines avantatges té respecte la TC). Posa un exemple que mostri la seva utilitat en l’estudi del cervell.
Es basa en l’estimulació per radiofreqüència de les molècules d’hidrogen, que quan alliberen l’energia rebuda configuren un mapa de la composició cerebral (substànciagrisa, blanca i líquid cefaloraquidi). Ens dóna informació respecte l’estructura cerebral.
Respecte la TC es pot adquirir en qualsevol orientació de l’espai i té molta més resolució espacial, pel que detecta canvis més petits (per exemple: vasculars).
Com a exemple: l’estudi del cervell envellit, mostrant canvis en solcs i cissures, mida cerebral o bé mida ventricles, que en persones grans sónmajors (atròfia cerebral).

Explica el paper de l’escorça d’associació en la planificació de la conducta i execució dels moviments.
Aquí s’hauria de citar el paper de l’escorça d’associació posterior, ja que sense la integració de la informació no es pot planificar. Seguint l’esquema dels apunts:
Les àrees d'associació unimodal projecten a àrees d'associació multimodal que integren informacióde més d'una modalitat sensorial.
Escorça d'associació parietal posterior:
• En tot moment, per interpretar el nostre entorn i planificar la conducta, és necessari que el SN conegui la posició de les diferents parts, la posició dels objectes del nostre entorn, el nostre estat emocional en aquell moment. Per això, l'escorça parietal posterior (àrees 5, 7, 39 i 40 de Brodmann) rep aferències de lesescorces sensorials, motora i límbica.
• Posteriorment, l'escorça parietal posterior projecta a l’escorça d'associació prefrontal dorsolateral i a les àrees premotores.
Escorça d'associació prefrontal dorsolateral:
Per a entendre les seves funcions hem de tenir present el seu patró d'aferències i eferències:
• Rep informació de l'escorça d'associació parietal posterior i, per tant, disposad'una representació mental dels estímuls als quals el subjecte ha de respondre.
• Envia informació a les àrees premotores.
Així, doncs, l'escorça prefrontal dorsolateral es relaciona amb la capacitat d'avaluar les conseqüències de les accions futures, i planejar i organitzar les accions en funció d'aquestes. Per tant, selecciona l'estratègia perquè es dugui a terme el moviment. A continuació,envia projeccions a les àrees premotores (d’associació unimodal), per tal de seleccionar el patró d’activació dels diferents grups musculars que intervindran en l’execució del moviment. Les ordres finals s’enviaran des de les àrees motores.
Simultàniament, l’escorça prefrontal estableix connexions amb els ganglis basals per tal d’avaluar la correspondència entre lo planificat i lo executat i aixírefinar els programes motors.

Respecte els trastorns de la memòria,
Explica què és l’amnèsia anterògrada i quin substrat neural té.
Una incapacitat per a aprendre i recordar esdeveniments nous que passen després de la lesió cerebral. S’ha de destacar que és sensible a la interferència, és a dir, que pot retenir informació durant uns minuts si manté la informació activa i ningú no el distreu.Però si el distreuen se li borra i no guarda la informació. Per tant, no es pot convertir la memòria a curt termini en memòria a llarg termini, és a dir, no es pot consolidar la nova informació (de tipus explícit o declaratiu). Les lesions de la formació de l’hipocamp i el còrtex temporal medial conformen el substrat neural d’aquest tipus d’amnèsia.
Quins tipus d’aprenentatges i de memòria estanpreservats en l’amnèsia anterògrada? Especifica exemples que demostrin que els aprenentatges i memòries que comentes estan preservats.
L’aprenentatge i la memòria perceptiva estan preservats. Per exemple, una persona amb amnèsia anterògrada pot retenir un número o una imatge visual durant un curt període de temps.
L'aprenentatge i la memòria procedimentals no estan afectats ja que pot aprendre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicobiologia
  • psicobiologia
  • Psicobiologia
  • psicobiologia
  • Psicobiologia
  • psicobiologia
  • psicobiologia
  • Psicobiología

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS